Achtergrond

Moois uit de miljoenennota

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

De miljoenennota van 2013 alleen maar somber? Gelukkig niet! Naast de treurige financiële berichten benadrukte Koningin Beatrix in de troonrede het toenemende belang van internationale samenwerking. De zeven belangrijkste actiepunten van Buitenlandse Zaken op een rijtje.

  1. De nadruk op doen. Waar men vorig jaar vooral veel bezig was met financiële wijzigingen, ligt de nadruk dit jaar op het uitvoeren van de beleidsplannen. Nieuw is dat de begroting voor ontwikkelingssamenwerking voor het eerst geïntegreerd is in die van het buitenlandbeleid.
  2. Een brede agenda. In het nieuwe buitenlandbeleid wordt aandacht gegeven aan de inzet en financiële bijdrage van een groot aantal ministeries. De drie belangrijkste pijlers van het beleid blijven veiligheid, welvaart en vrijheid.
  3. Economische diplomatie. Opkomende economieën en landen grenzend aan de EU, blijven intensieve aandacht krijgen. De focus ligt vooral op de Arabische regio en het Midden-Oosten.
  4. Versterkte internationale zakenrelaties. De relatie met energie- en grondstoffen producerende landen wordt geïntensiveerd. Daarnaast bieden mondiale politiek-economische verschuivingen een hoop nieuwe kansen voor het bedrijfsleven.
  5. Groter budget mensenrechten. Economische ontwikkeling is een must voor de bevordering van mensenrechten. Het totale budget voor mensenrechten neemt flink toe; van 48,6 miljoen naar 62,4 miljoen.
  6. Meer investeren in prioriteiten. Ondanks de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking investeren we het komende jaar meer geld in de vier beleidsprioriteiten voedselzekerheid (+ € 61 miljoen), seksuele gezondheid (+ € 10 miljoen), water (+ € 10,6 miljoen) en veiligheid en rechtsorde (+ € 6,5 miljoen).
  7. Stevige inzet zelfredzaamheid. Nederland zet stevig in op economische ontwikkeling en zelfredzaamheid van partnerlanden. Er wordt onder andere €11,4 miljoen geïnvesteerd in de private sector ontwikkeling.
     

Bron: NCDO

Foto: cc

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons