Achtergrond

Maak politie weer kleurenblind

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

"Als Typhoon onze politie weer kleurenblind kan krijgen, levert hij een enorme bijdrage aan de veiligheid in onze samenleving", betoogt OneWorld-medewerker ErnstJan Stroes.

Typhoon werd twee dagen geleden aangehouden door de politie in Zwolle omdat hij een donkere jongen was in een te grote auto. Een dag later bood de politie haar excuses aan voor de aanhouding en barstte er opnieuw een discussie los over etnisch profileren door de politie. Veel mensen met een donkere huidskleur vertelden hun persoonlijke verhalen over aanhoudingen door de politie. Minister Van der Steur nodigde Typhoon uit om een bijdrage te leveren aan het verminderen van etnisch profileren door de politie. Een uitnodiging die Typhoon gisteren aannam.

Wat in de discussie niet naar voren komt is of etnisch profileren effectief, is en welke bijdrage er mee aan onze samenleving wordt geleverd. Aan etnisch profileren zitten namelijk nogal wat bedenkelijke aspecten en het is nog maar de vraag in hoeverre het met feiten te rechtvaardigen is. Het is dan ook belangrijk dat we de discussie over dit onderwerp aangaan en dat er zo snel mogelijk actie op wordt ondernomen. Halbe Zijlstra beweerde kort na het incident dat bepaalde bevolkingsgroepen crimineler zijn dan andere, en rechtvaardigde zo de handelswijze van de politie. Die rechtvaardiging lijkt niet op feiten gebaseerd, hoewel hij wel zeer populair is.

'Feiten' van Halbe Zijlstra zijn niet aan te tonen

Halbe Zijlstra argumenteert dat etnisch profileren logisch is als je kijkt naar de mate waarin bepaalde etnische groepen meer voorkomen in de criminaliteitsgegevens. Maar dat is niet aan te tonen. Als we rekening houden met leeftijd, geslacht en inkomen blijkt dat alle jonge, mannelijk, arme inwoners van ons land qua criminaliteit vergelijkbaar scoren. Profileren kan dus wel maar dan niet op huidskleur, maar op leeftijd, geslacht en inkomen. In bepaalde arme witte wijken zijn criminaliteitsgegevens even hoog of zelfs hoger als in bepaalde minder witte wijken. Over de combinatie criminaliteit en etniciteit wordt zoveel geouwehoerd dat het CBS inmiddels deze gegevens niet meer beschikbaar stelt.

[[{“fid”:”48224″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:”Holleder, Bruinsma en Hillis”,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:”Holleder, Bruinsma en Hillis”},”type”:”media”,”attributes”:{“alt”:”Holleder, Bruinsma en Hillis”,”title”:”Holleder, Bruinsma en Hillis”,”style”:”height:204px; width:575px”,”class”:”file-default media-element”}}]]

Op basis van etnisch profileren waren deze heren niet tegen de lamp gelopen. Holleder, Bruinsma en Hillis

Vervuilde statistieken

Het etnisch profileren vervuilt de statistieken. Als je vaker Marokkaanse jongens aanhoudt dan vind je vaker criminele Marokkaanse jongens. Daarmee is de bewering dat Marokkaanse jongens crimineler zijn dan de gemiddelde Nederlandse jongeren onhoudbaar geworden omdat je beide groepen niet even intensief volgt. De groep Marokkaanse jongeren ligt namelijk onder een vergrootglas.

Het is net alsof witte Nederlanders geen criminele carrière kennen, maar het is waarschijnlijk dat die criminele carrière pas wordt waargenomen als ze al aan de ‘top’ zijn

De statistieken die op deze basis vervolgens ontstaan, zijn dan weer de basis om etnisch te gaan profileren. Als we echter kijken naar de zwaarste vormen van criminaliteit dan blijkt dat de witte Nederlanders daarin weer over vertegenwoordigd zijn. Het is net alsof witte Nederlanders geen criminele carrière kennen, maar het is waarschijnlijk dat die criminele carrière pas wordt waargenomen als ze al aan de ‘top’ zijn.

Onderdrukking door politie

Etnisch profileren en zelfs de verdenking daarvan is voor de Nederlandse samenleving als geheel en voor de politie schadelijk. Een politie die discrimineert in welke vorm dan ook verandert in de onderdrukker van minderheden in naam van de meerderheid. Dat is een verdenking die je als overheid niet moet willen. Maar het is wel precies hoe etnisch profileren in de multiculturele wijken van onze grote steden inmiddels wordt ervaren. De rellen vorig jaar in Den Haag naar aanleiding van de dood van Mitch Henriquez waren de eerste grote tegenreactie. Etnisch profileren draagt bij aan een steeds heftiger tweedeling in onze samenleving en de radicalisering van arme, mannelijke jongeren zou hierdoor wel eens stevig kunnen worden aangejaagd.

Kleurenblind

Als Typhoon onze politie weer kleurenblind kan krijgen dan levert hij daarmee een enorme bijdrage aan de veiligheid in onze samenleving en aan het deradicaliseren van bepaalde wijken. Ik wens Typhoon dan ook veel inspiratie en hoop dat zijn optreden bij onze politie een stormachtig succes mag worden en de politie weer de beste vriend wordt van iedereen.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons