Luchtvervuiling: 3 miljoen doden

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Is het verstandig om schone en elektrische auto’s te stimuleren? De discussie hierover laaide vorige week op na een rapport van de Algemene Rekenkamer. Het verlenen van fiscale voordelen aan bezitters van schone en elektrische auto’s, heeft de Nederlandse schatkist 5 miljard euro gekost, zo bleek. Duur en inefficiënt, concludeerden de rekenmeesters van de Rekenkamer.

Voorstanders van het fiscaal stimuleren van schone auto’s wezen op de positieve neveneffecten van het beleid. De Rekenkamer zou deze onvoldoende hebben meegenomen in haar berekeningen. Zoals: schonere lucht.

Een recent rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) geeft hen een steuntje in de rug. De OESO berekende dat jaarlijks meer dan drie miljoen mensen wereldwijd overlijden aan luchtvervuiling. Dit kost OESO-landen (rijke landen), China en India jaarlijks 2,5 miljard euro.

In ontwikkelde landen – waaronder Nederland – zijn auto’s, vrachtauto’s en ander wegverkeer verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de financiële schade die luchtvervuiling veroorzaakt. De laatste jaren nam de schade af dankzij strengere milieueisen voor nieuwe auto’s, schrijft de OESO.

In India en China nam de luchtvervuiling juist toe, met name door het stijgend aantal dieselmotoren op de weg. Saillant detail: dieselauto’s werden in deze landen juist gestimuleerd omdat ze minder CO2 uitstoten, en dus klimaatverandering helpen te verminderen. Volgens de OESO is dit dan ook onverstandig beleid.

De OESO – die niet bekend staat als een warm pleitbezorger van ‘linkse hobby’s’ – raadt overheden dan ook aan om strikte emissienormen voor auto’s te hanteren.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons