Is Koenders vaag?

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

'De beleidsbrief schetst juist een duidelijke koers: de minister gaat voor een politieke benadering van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en betrokkenheid bij fragiele staten. Hij wil desnoods aan tafel zitten met boeven en vuile handen maken, maar komt zo wel op voor de mensen in verdrukking. Daar zit geen spatje onduidelijkheid in.

Iets anders is de vraag hoe hij zijn doelen concreet wil bereiken. Daarin blijft hij vaag. En dat is maar goed ook. Want ontwikkelingssamenwerking is geen lopendebandwerk, waarvan het eindproduct kan worden voorspeld. Je moet flexibel zijn om op nieuwe problemen en kansen in te kunnen spelen, gelegenheidscoalities te smeden en vooral niet al je kaarten op tafel te leggen. Wie dat vaag noemt, heeft groot gelijk. Maar eigenlijk is dat een compliment.'

Manuela Monteiro, directeur Hivos

 

'De beleidsagenda is in principe sympathiek en herkenbaar. Koenders' speerpunten (falende staten, vrouwen, milieu, verdeling van de welvaart) zijn onderwerpen die ook in het beleid van Cordaid veel aandacht krijgen. Maar als minister onderhandelt hij in internationale fora en maakt hij wetgeving met het kabinet. Dan zijn er een paar belangrijke zaken die ik mis, waar hij veel meer invloed op heeft dan Cordaid. Het grote probleem van de natuurlijke hulpbronnen en de gevolgen voor de armsten bijvoorbeeld. Dit tot speerpunt maken in internationale onderhandelingen zou armoedebestrijding veel politieker maken. Hetzelfde geldt voor wetgeving die de afwenteling van sociale kosten en milieukosten op ontwikkelingslanden verbiedt.'

René Grotenhuis, directeur Cordaid (dit is een bewerking van zijn column op www.cordaid.nl)

 

'Een beleidsnotitie geeft de algemene koers weer van de komende jaren. Logisch dat daarin geen concrete uitwerking wordt gegeven. We zijn blij met de aandacht voor de cruciale rol van vrouwen bij het opbouwen van vrede en de aandacht voor fragiele staten. Het is goed dat eerlijke handelsverdragen als beleidsprioriteit zijn geformuleerd. Dit dossier valt echter ook onder de verantwoordelijkheid van Economische Zaken. Alleen afstemming tussen beide ministeries kan leiden tot een coherent beleid. We zullen deze afstemming kritisch volgen.'

Jack van Ham, algemeen directeur ICCO

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons