Klimaatverandering bedreigt vrede, veiligheid, economie

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Ook nu ontstaan al veel conflicten over de toegang tot schaarse delfstoffen en drinkwater, het gebruik van vruchtbare grond of het recht op visrijke wateren. Maar klimaatverandering Drinkwaterveroorzaakt specifieke problemen.

Extreme stormen
Zo noemen deskundigen als voorbeeld een groei van het aantal extreme stormen als de orkaan Katrina. Die bracht een massale vlucht uit New Orleans op gang, wat in opvangsteden een toename veroorzaakte in criminaliteit, ziektes en spanningen op bijvoorbeeld scholen. Ook zonder de extreme stormen zal de zeespiegelstijging kustgebieden onbewoonbaar maken en vooral in armere landen grote groepen mensen tot verhuizen dwingen. En dan gaat het niet om miljoenen, maar om tientallen of honderden miljoenen. Allemaal mensen die op hun nieuwe bestemming de strijd aangaan met autochtonen om de schaarse middelen.

Een van de hardste conclusies trok vorige maand de gerenommeerde Britse denktank IISS (International Institute for Strategic Studies). In zijn jaarlijkse Strategic Survey concludeerde het instituut dat als er niets gedaan wordt aan klimaatverandering, die een impact kan hebben 'op hetzelfde niveau als een kernoorlog'.

Gevaar voor de veiligheid
Ook in de Verenigde Staten is het besef doorgedrongen. In april publiceerden elf topmilitairen Legereen rapport waarin ze klimaatverandering een direct gevaar voor de Amerikaanse veiligheid noemden. Het dient als een multiplier van problemen in gebieden waar het bestuur toch al zwak is, stellen ze. "De verwachte klimaatverandering zal in ernstige mate de toch al marginale levensstandaard verslechteren in veel landen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten, wat voor wijdverspreide politieke instabiliteit en meer mislukte staten zal zorgen." De militairen voorzien meer radicale ideologie, extremisme, burgeroorlogen en autoritair bestuur, en een toenemende druk op de VS en Europa om grote aantallen vluchtelingen op te nemen.

Vrijwel iedereen is het met hen eens dat ontwikkelingslanden meer last krijgen dan de rijke landen, terwijl het de vooral laatste groep is die de opwarming veroorzaakt. Het IPCC noemt specifiek Afrika als uiterst kwetsbaar continent. De Oegandese president Museveni omschrijft de klimaatverandering dan ook als een "daad van agressie van de rijken tegen de armen".

Lees verder bij Trouw

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons