Achtergrond

Katja: helpen is een voorrecht!

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

De samenwerking tussen Return to Sender, CBI (overheid) en HEMA is een voorbeeld van een succesvolle publiek/private samenwerking. Oprichter Katja Schuurman vertelt…

Het is geen plicht van een overheid om zich in te zetten voor het lot van andere landen, het is een voorrecht. Zolang er plekken op de wereld zijn waar mensen dag in dag uit bezig zijn met overleven in plaats van met het najagen van hun dromen, en wij als land in staat zijn bij te dragen aan een rechtvaardiger verdeling van rijkdom en kansen, bevinden we ons in een gelukkige positie. Onze overheid heeft zich altijd betrokken gevoeld bij de mensen en de problematiek in de armste regio’s van de wereld en daar actief een rol in gespeeld. De laatste jaren zijn er ook kritische geluiden te horen en wordt die inzet niet meer alleen als vanzelfsprekend en goed gezien. Ik denk dat dat niet onterecht is. Er zijn een heleboel mooie dingen bereikt, maar op veel plekken is de situatie alles behalve verbeterd ondanks vaak enorme financiële investeringen. Dat we met elkaar heel goed en eerlijk kijken naar de manier waaróp we proberen tot een ‘betere wereld’ te komen vind ik erg goed en verstandig.

Return to Sender
Vanuit diezelfde betrokkenheid, én zoektocht naar de manier waarop, ben ik zes jaar geleden Return to Sender gestart. Een initiatief met als doel een bijdrage te leveren aan de bestrijding van wereldarmoede.
Return to Sender kiest ervoor dit door middel van handel te doen. Omdat we geloven dat handel de motor is achter economische ontwikkeling. En een krachtige manier om de mensen, de producenten te ondersteunen op hun pad naar onafhankelijkheid en emancipatie. Het streven van Return to Sender is altijd om de handel ook duurzaam te laten zijn. Dit betekent dat we enerzijds langdurige relaties proberen aan te gaan, maar ons anderzijds richten op het vergroten van de marktpositie van onze producentenorganisaties. Door onze winst in hun ontwikkeling te investeren, ondersteunen we organisaties om naast ons en onze orders ook andere marktpartijen te vinden, zodat zij onafhankelijker worden op de internationale markt.

Steun van de overheid
Uiteraard is de rol van de overheid hierin van het grootste belang, onder andere omdat zij de voorwaarden schept waarbinnen deze handel kan plaatsvinden. Ons handelsbeleid moet gericht zijn op een waarachtig streven naar een gezonde relatie tussen ons en de landen waarmee we handel drijven. Dit is zeker nog niet altijd het geval.
Maar onze overheid stimuleert ook ondernemerschap in en handel vanuit de armste regio’s van de wereld. Het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) doet geweldig werk. De afgelopen zes jaar heb ik gezien dat ons succes enorm wordt versterkt door de samenwerkingen die we aangaan. Als je gebruik durft te maken van elkaars expertise en gezamenlijk hetzelfde doel nastreeft, kom je veel verder in het bereiken hiervan. In die zin is de samenwerking tussen Return to Sender, CBI en HEMA een mooi voorbeeld van een succesvolle publieke/private samenwerking. Door de samenwerking met CBI kunnen wij onze leveranciers hulp bieden bij het versterken van hun positie op de markt. Daarnaast kan Return to Sender voor de organisaties uit het CBI-netwerk een nieuw afzetkanaal zijn. 

Inspiratiebron
Wanneer kunnen we spreken van een succesvolle samenwerking? En wat zou in de toekomst de rol van de overheid kunnen zijn om dit succes te vergroten? We delen de gezamenlijke doelstelling om armoede te bestrijden door eerlijke en duurzame handel. (Dit moet toch zo snel mogelijk een pleonasme zijn; ‘eerlijke handel’..!) Door de samenwerking die we nu hebben doen we dat op een aantal manieren en daarvan is er één misschien wel het meest belangrijk voor de toekomst. Door de samenwerking inspireren we consumenten en het bedrijfsleven. We laten het bedrijfsleven zien dat je als commercieel merk groot kan worden door te werken met producenten in de armste regio’s van de wereld en door ‘goed te doen’. En de consument proberen we bewust te maken van het feit dat zij als individu wel degelijk een verschil kunnen maken; dat ze door hun keuzes voor wat ze wel of niet kopen voor een ander iets kunnen betekenen.   Ik denk dan ook dat de overheid in de toekomst, op handelsvlak veel kan doen om economische ontwikkeling in de armste regio’s te stimuleren. De overheid kan bijvoorbeeld initiatieven die een pioniers-, voortrekkersrol op handelsbevordering vervullen ondersteuning bieden. Daarmee komt er meer beweging en worden nog meer mensen en bedrijven geïnspireerd dit voorbeeld te volgen.  

Katja Schuurman is oprichter en bestuursvoorzitter Return to Sender

Foto: Mascha Kunz

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons