Achtergrond

Internet als motor voor duurzaamheid

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

De internetsector heeft zich in Nederland ontwikkeld als een van de belangrijkste van de wereld. Het is niet alleen een belangrijke, maar ook een in toenemende mate duurzame sector. Er zijn al jaren grote en kleine initiatieven om de lokale IT-industrie te vergroenen, met name om het energieverbruik te beperken. Hier zijn al innovatieve oplossingen voor ontwikkeld en ingevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van energie-efficiënte koeling en energiemanagement.

Maikel Bouricius is project manager bij Green IT Amsterdam. Hij werkt aan het verduurzamen van de IT industrie, het verminderen van CO2 uitstoot en energieverbruik door middel van IT, en de ontwikkeling van een Green Collar Economy. @GreenITAms @MaikelBouricius

Vergroenen
Er wordt ook gekeken naar manieren waarop IT kan bijdragen aan een duurzame toekomst van steden. Er zijn met IT veel oplossingen haalbaar op het gebied van mobiliteit, logistiek, gebouwen en energie. Het vergroenen van de IT-industrie, en het kijken naar mogelijkheden voor het verduurzamen van steden door IT, zijn twee takken van sport die Green IT worden genoemd. Green IT is dus typisch een ontwikkeling waar verschillende expertises samen worden gebracht. 

Impact vergroten
Momenteel wordt er een nieuwe internationale agenda ontwikkeld voor armoedebestrijding en duurzaamheid, de zogenaamde post-2015 agenda. Deze agenda bevat veel uiteenlopende doelstellingen op wereldwijde schaal zoals het uitbannen van extreme armoede, het waarborgen van voedselzekerheid en het beheren van natuurlijke hulpbronnen.

Gezien de grote doelstellingen zal een lokaal initiatief weinig impact hebben, zo realistisch moeten we zijn. Maar we kunnen wel leren van kleine en lokale initiatieven om grotere veranderingen voor elkaar te krijgen. Technologie kan daar een grote rol in spelen. Om kleine initiatieven naar een grotere schaal te vertalen zijn samenwerking en kennisuitwisseling van groot belang. Het betekent ook dat kennis toegankelijk moet worden gemaakt en makkelijk beschikbaar is. Door de huidige technologie en internet is het delen van informatie makkelijker dan ooit, net als het leggen van sociale contacten op wereldwijde schaal.

Internet als katalysator
Als we de nieuwe doelen tegen armoede en voor duurzaamheid in 2030 willen realiseren, moeten we op zoek naar middelen die kleine initiatieven naar een grote schaal kunnen vertalen. IT en als onderdeel daarvan het internet zijn zulke middelen, die werken als een soort katalysator voor positieve verandering.

Relatief
Daarnaast moeten we ons ervan bewust zijn dat alle kleine lokale initiatieven die we opzetten altijd relatief zijn vanwege de beperkte schaal. Dat klinkt misschien negatief, maar zo is het zeker niet bedoeld. Sterker nog, ik denk dat dit bewustzijn ons ambitieuzer zal maken.

Green IT Amsterdam
Mijn vakgebied is Green IT. Ik werk bij Green IT Amsterdam, een consortium van IT, energie- en engineeringbedrijven, datacenters en kennisinstellingen. We werken al jaren aan het vergroenen van de IT-industrie rondom Amsterdam, en richten ons vooral op datacenters. Inmiddels zijn we zo ver dat we echt resultaten kunnen zien, en dat we de expertise die hier in Amsterdam aanwezig is ook over kunnen brengen.

We zijn bijvoorbeeld initiatiefnemer van het Green IT Network Europe, GreenITNet. Dit is een samenwerking tussen negen regio’s in de Europese Unie om succesverhalen op het gebied van Green IT zichtbaar te maken, om kennis hierover uit te wisselen, en om steden te motiveren om zelf Green IT projecten op te zetten. Inmiddels is er een online database waarin meer dan 150 good practices staan (Good practices zijn beschrijvingen van hoe praktijkproblemen, gerelateerd aan de werksituatie van een beroepsgroep, zijn aangepakt, welke oplossingen zijn bedacht en hoe de werkwijze nog verbeterd kan worden, red.). Deze database is vrij toegankelijk en vergemakkelijkt het uitwisselen van kennis en ervaring. Wij wisselen bijvoorbeeld kennis uit met Barcelona en Riga op het gebied van energie-efficiënte datacenters en duurzaamheid. Zo wordt de impact van lokale initiatieven aanzienlijk vergroot.

Oplossingen
Ik denk dat we naar de (Green) IT & internetindustrie kunnen kijken voor oplossingen en voor dé manier van werken. Binnen deze industrie is er veel (internationale) ervaring op het gebied van start ups en het opschalen van good practices, wat volgens mij essentieel is om grote doelstellingen op het gebied van duurzaamheid op wereldschaal te halen.

Dus laten we kleine initiatieven blijven opzetten, maar ook in gedachten houden dat dit niet het einddoel is. Het zal pas echt impact zal hebben wanneer we kennis delen en good practices opschalen.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons