Initiatief Duurzame Handel pakt samen productieketens aan

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Een jaar geleden werden er in Schokland 36 akkoorden ondertekend door partijen die gezamenlijk een extra impuls willen geven aan de Millenniumdoelen. Een van die akkoorden betreft een intentieverklaring voor het IDH. Het afgelopen jaar is er uitgebreid gesproken met alle betrokken partijen om van het IDH een 'multi-stakeholder' initiatief te maken. MVO Nederland is een van de organisaties die meedacht over de vormgeving van het IDH. Bernedine Bos, van MVO Nederland, vertelt over het initiatief totdat de nieuwe directeur van het IDH is aangenomen.

ketenverantwoordelijkheid
Hoe pak je kinderarbeid aan?

Gezamenlijke aanpak
Zij noemt het multi-stakeholder initiatief een belangrijke stap voor de duurzame handel. De stakeholders kunnen niet alleen het voortouw nemen. Een bedrijf dat van een fabriek eist dat er geen kinderen mogen werken, heeft ook te maken met lokale politieke structuren. Daar kan de overheid dan een rol spelen. Want het afschaffen van kinderarbeid heeft grote sociale gevolgen. Kinderen leveren vaak een onmisbare bijdrage aan het gezinsinkomen. Die gevolgen zijn weer veel beter in te schatten door ngo's die op dat gebied actief zijn. Er wordt gezamenlijk gezocht naar de meest duurzame aanpak van de problemen in een bepaalde sector.

'Doe-club'
Volgens Bos is het allerbelangrijkste dat het IDH een 'doe-club' wordt. "Ik denk dat alle partijen genoeg hebben van al het gepraat. We weten al veel over de problemen die er zijn en 'doen' is de volgende stap.' Door alle partijen bij elkaar te zetten, kunnen zij de verantwoordelijkheid niet meer op elkaar afschuiven. Bovendien moeten ze gezamenlijk 50 procent van de benodigde financiële middelen bij elkaar brengen. De overheid draagt de andere 50 procent bij. Er is pas sprake van een IDH-project als er een concreet en gefinancierd plan ligt."

MDGsVier projecten
De eerste vier projectvoorstellen zijn al klaar. Het gaat om projecten in de hout-, natuursteen-, soja- en cacaosector. Deze projecten gaan naar verwachting in oktober van start. Voor twee andere sectoren zijn de partijen nog in onderhandeling, namelijk de toerisme- en de theesector. Het is moeilijk in te schatten hoeveel projecten er uiteindelijk zullen volgen. Veel hangt af van de ervaringen die in deze projecten opgedaan worden. Het leren van successen en mislukkingen in sectorprojecten is dan ook een belangrijke doelstelling van het IDH. Door initiatieven in verschillende sectoren samen te brengen, moet er meer transparantie ontstaan. Binnen het IDH gaat iemand zich specifiek bezig houden met de verbeterpunten uit alle projecten. Alle informatie en ervaringen komen samen op één punt, zodat niet opnieuw het wiel uit hoeft te worden gevonden.

Internationaal
De multi-stakeholder-aanpak van problemen in productieketens is niet helemaal nieuw in Nederland. Binnen de kledingsector is bijvoorbeeld de Fairwear Foundation actief. Het IDH is echter het eerste initiatief dat verschillende sectoren bij elkaar brengt. Internationaal zijn er soortgelijke organisaties actief. Het Verenigd Koninkrijk kent bijvoorbeeld het 'Ethical Trading Initiative'. En ook in Denemarken en Noorwegen wordt er al op deze wijze samengewerkt. Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd tussen het IDH en deze organisaties. Het zou goed zijn als de activiteiten in de toekomst opgeschaald zouden worden naar een Europees niveau. Bos benadrukt dat er uiteraard eerst realistisch gekeken moet worden naar wat er in de praktijk mogelijk is binnen het IDH. "Maar het zou mooi zijn als het die kant op zou gaan en je ook echt samen kunt werken."

Nieuwsbrief MVO

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons