Indiase rechtbank geeft opdracht tot arrestatie Nederlanders

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee
High court Banglore
High Court Bangalore

SKK, LIW en Antenna vinden dat in deze zaak juridische procedures zijn ingezet om kritische organisaties de mond te snoeren. SKK, LIW en Antenna dringen er bij de Nederlandse regering op aan zich achter dit standpunt te scharen en dit  aan de Indiase regering kenbaar te maken. Ook hopen SKK, LIW en Antenna dat Nederland niet zal meewerken aan een mogelijk verzoek tot uitlevering, en er bij India op aan dringt geen internationaal arrestatiebevel via Interpol te laten uitgaan.

Gevolg smaadklacht

Het arrestatiebevel is het gevolg van een smaadklacht die de Indiase kledingfabrikant Fibres and Fabrics International (FFI) uit Bangalore tegen de Nederlandse organisaties heeft ingediend. Het Nederlandse kledingbedrijf G-Star is de belangrijkste afnemer van FFI. Medio 2006 publiceerden SKK en LIW een rapport van Indiase arbeidsorganisaties over schending van arbeidsrechten bij kledingfabrikant FFI. Kort daarna legde FFI lokale organisaties via een gerechtelijk bevel een spreekverbod op. SKK en LIW hebben deze situatie sterk bekritiseerd. Diverse inkopende kledingmerken en onafhankelijke organisaties hebben de schendingen onderzocht en deels bevestigd.

 Smaadklacht via internet

SKK, LIW en Antenna vragen staatssecretaris Heemskerk alsmede minister Verhagen daarom dringend alsnog duidelijk te maken dat van deze rechtszaak een zorgwekkende precedentwerking uitgaat die maatschappelijke organisaties die zich in Nederland en in India inzetten voor arbeidsrechten het werken onmogelijk kan maken. Ook het vrijelijk publiceren via internet van informatie van derden komt hiermee in gevaar. Een mogelijk gevolg van deze rechtszaak is dat iedereen, vanuit welk land ook, een smaadklacht kan indienen naar aanleiding van publicatie van informatie via het internet. Daarmee lopen organisaties die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van publicaties via internet, maar ook individuele werknemers van deze organisaties, webhosting providers en adsl-aanbieders grote risico's.

Het gevolg was dat SKK, LIW en internetprovider Antenna en adsl-aanbieder XS4All in mei van dit jaar werden gedagvaard, terwijl deze dagvaarding nu is omgezet in een arrestatiebevel van de aangeklaagden. Het doel van het arrestatiebevel is de betrokken personen te dwingen voor de rechtbank van Bangalore te verschijnen. De betrokkenen hebben zich namelijk, op dringend advies van juridische adviseurs, door hun advocaten laten vertegenwoordigen, in plaats van persoonlijk voor de rechtbank te verschijnen. Om deze reden gaat het nu om 'arrestatie zonder mogelijkheid tot borgtocht'. Dit betekent dat de betrokken personen in India moeten blijven tot de rechtszaak is afgehandeld. Dat kan jaren duren.

Handelsmissie

Onlangs bezocht de 'grootste Nederlandse handelsmissie aller tijden' India, onder leiding van staatssecretaris Heemskerk. Heemskerk had aangekondigd het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen ('Nederlands' exportartikel') en de rol van NGOs te benadrukken. Dat was te meer noodzakelijk omdat de Indiase minister van Handel Kamal Nath zich in scherpe bewoordingen achter de smaadklacht van FFI had geschaard en de Nederlandse organisaties bekritiseerde vanwege hun, volgens hem, onjuiste publicaties. india textiel fabriekDe Indiase minister dreigde Nederland zelfs met handelsmaatregelen, echter zónder de gewraakte publicaties van SKK en LIW inhoudelijk te weerleggen. In het programma NOVA van zaterdag 1 december heeft Heemskerk opnieuw verklaard dat de Nederlandse regering aan de kant van maatschappelijke organisaties staat als het gaat om hun rol in het aankaarten van schendingen van arbeidsrechten. De Nederlandse regering moet nu in dit specifieke geval, aansluitend op dit standpunt van de staatssecretaris, duidelijk maken hoe zij hier vorm aan gaat geven.

Schone Kleren

Landelijke India Werkgroep

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons