Is ‘human security’ een hol begrip?

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

File written with CompuPic(R) - Photodex Corporation (http://www.photodex.com)'We leven in een wereld waarin geweld tegen burgers in toenemende mate afkomstig is van niet-statelijke actoren, versplinterd binnen en over landsgrenzen heen. Voor onze bescherming zijn we echter nog steeds afhankelijk van onze eigen overheid, en waar die ontbreekt of te zwak is, van de internationale gemeenschap. Human security is de erkenning dat de beschermende functie van de overheid zich moet richten daar waar geweld tegen burgers zich manifesteert, lokaal of internationaal. Het is een noodzakelijke stap voorwaarts in de definitie van veiligheid als legitieme drijfveer voor politiek handelen, toegespitst op de essentie voor u en mij: menselijke veiligheid.'
Peter van Tuijl, directeur van het European Centre for Conflict Prevention  

'De human security-benadering vormt een broodnodige correctie op het traditionele, militaire en op de staat gerichte veiligheidsdenken. De benadering sluit aan op actuele vraagstukken en de dagelijkse problemen van gewone mensen. Ze betrekt allerlei overheden en maatschappelijke organisaties bij de oplossing van de huidige veiligheidsproblematiek. Het begrip heeft een mobiliserende en agenderende werking gehad en discussies in een nieuwe, vruchtbare richting gestuwd. Wel zijn er nog punten voor verbetering. Zoals alle belangrijke ideeën – mensenrechten, vrouwenemancipatie, rechtsstaat en democratie – moet human security naar de praktijk worden vertaald en zijn beslag vinden in voorbeelden, procedures, instrumenten en criteria. Dit werk is nog lang niet af. Maar daarom moeten we de baby niet met het badwater weggooien!'
Georg Frerks, hoogleraar conflictstudies aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar rampenstudies aan de Wageningen Universiteit  

'Oneens. De vraag is niet zozeer of human security werkbaar is, maar of dit concept als richtingswijzer kan functioneren voor bijvoorbeeld een Europees veiligheidsbeleid. Het Madrid-rapport van 2007 beschrijft hiervoor zes principes: bescherming van mensenrechten, internationale legitimiteit, inbreng van de lokale bevolking, effectief multilateralisme, regionale aanpak en strategische keuzes. Met de aankomende EU-president heeft Europa de kans om in de komende jaren met meer autoriteit op te treden op het wereldtoneel. De toon is hierbij belangrijk, niet alleen de werkbaarheid. Het concept human security kan als uitstekende katalysator dienen om deze principes in de praktijk te brengen.'
Ulrich Mans, onderzoeker voor het programma crisisbeheersing van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons