Achtergrond

Houdt Eritrea in de gaten

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

 

 

GENEVE (mei 2013) – De speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Eritrea, Sheila B. Keetharuth, roept de internationale gemeenschap op Eritrea in het oog te houden totdat belangrijke veranderingen zichtbaar worden.

"Flagrant gebrek aan respect voor de mensenrechten in Eritrea is onaanvaardbaar," benadrukte Ms Keetharuth na een tiendaagse missie naar Ethiopië en Djibouti voor het rechtstreeks  verzamelen van informatie uit de eerste hand van Eritrese vluchtelingen over de mensenrechtensituatie in hun land. 

"Echte verandering zou een proces vereisen van fundamentele hervormingen van de huidige cultuur van het ontkennen van rechten, verankering vande beginselen van de rechtsstaat, het respect voor en de realisatie van alle mensenrechten en de menselijke waardigheid ."

De mensenrechten-deskundige gewaarschuwd dat het grote aantal Eritrese vluchtelingen in beide landen een indicatie is voor de ernstige schendingen van de mensenrechten in Eritrea, die mensen dwingt tot de moeilijke beslissing om hun families en huizen achter te laten voor een onbekende toekomst.

"Een verbetering in de mensenrechtensituatie in Eritrea zal cruciaal zijn om vluchtelingen terug te laten keren naar hun land van herkomst," Ms Keetharuth was weliswaar verheugd over de inspanningen van Ethiopië en Djibouti zich getroosten voor de grote Eritrese vluchtelingen gemeenschappen. "Veel van die vluchtelingen die ik sprak onderstreepten hun wens om terug te keren, maar daarvoor moet er een significante verschuiving van het huidige wrede en onmenselijke beleid en de praktijken van de regering laatsvinden."

In Ethiopië, heeft ze gesproken met vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Administratie voor Vluchtelingen en Teruggekeerden (ARRA), en vertegenwoordigers van de Afrikaanse Unie. Ze bezocht ook de ARRA Reception Centre in Endabaguna, evenals de Adi-Harush en Mai-Aini vluchtelingenkampen in de regio Tigray.

"De aanhoudende stroom vluchtelingen is ernstig," zei ze. Sinds het begin van het jaar, zijn bijna 4.000 Eritrese vluchtelingen de Ethiopische-Eritrese grens overgestoken, waardoor het aantal inwoners van de drie kampen in de Tigray regio nu meer dan 50.000 is.
 

"Ik ben vooral bezorgd over het toenemende aantal niet-begeleide kinderen die de grens over gaan zonder medeweten van hun families," zei mevrouw Keetharuth. "Kinderen, vaak uit disfunctionele families als gevolg van de lange afwezigheid van de vader, meestal door de dienstplicht, het gebrek aan opleidingsmogelijkheden en de vrees voor de gedwongen dienstplicht, zijn de belangrijkste redenen voor hun beslissingen om te vluchten."

De deskundigeadvocaat gewaarschuwd dat een dergelijke situatie niet alleen belangrijke uitdagingen vormt voor de bescherming van de bevolking , maar het is ook een indicatie van de omvang van de wanhoop waarmeedeze kinderen thuis worden geconfronteerd. "Een 16-jarige jongen vroeg mij 'Hoe kan ik naar Wi'a voor militaire training? Ik wil geen soldaat zijn. 'Hij werd geterroriseerd door de barre omstandigheden in deze woestijn kamp, ​​die hij uitvoerig beschreef, "herinnert ze zich.

In Djibouti, heeftde speciale rapporteur de minister van Samenwerking en vertegenwoordigers van de nationale veiligheid ontmoet, het lokale bestuur, evenals de Nationale Bureau voor Assistentie aan Vluchtelingen.
Ms Keetharuth ontmoette een aantal van de 247 Eritrese deserteurs vastgehouden in NAGAD Police Academy, evenals stedelijke vluchtelingen die samengebracht zijn in het Ali Addeh vluchtelingenkamp. Een jonge vrouw van begin twintig, moeder van een peuter en vrouw van een soldaat, legde uit dat iedereen in de leeftijd van 18 en 60 werdt gedwongen om dagelijks militaire training te ondergaan van 7 uur tot 10 uur en van 16 uur tot 18 uur. Ze zei: "Ik zou met mijn moeder en mijn kind naar een schietopleiding moeten, toen we vroegen waarom, kregen we geen antwoord.Wanneer gaan we weereen normaal leven leiden? "

De speciale rapporteur is vooral bezorgd over de onbepaalde nationale dienstplicht, de voortdurende praktijk van willekeurige arrestatie en incommunicado-detentie in onmenselijke omstandigheden en wijdverspreide martelingen, zowel fysiek als psychisch, tijdens de ondervraging door de politie, leger en veiligheidsdiensten. Een vermoeden lijkt genoeg te zijn om aan ondervraging en detentie te worden onderworpen zonder aanklacht of zonder voor de rechter te worden gebracht.

Wie probeert om de grens over te steken kan ten prooi te vallen aan een meedogenloos geïmplementeerd shoot-to-kill beleid; familieleden van degenen die met succes ontsnappen moeten een zware boete van 50.000 Nakfa betalen of worden gearresteerd, in lijn met de zogenaamde schuld- door-vereniging beleid.

In het ene kamp, ​​ ontmoette de speciale rapporteur een moeder van twee, die besloot om haar kleine kinderen achter te laten toen ze vluchtte voor herhaalde arrestaties en incommunicado-detentie na de ontsnapping van haar broer.

Ms Keetharuth heeft gehoord hoe Eritreërs niet hun mening durven te uiten of openlijk te delen uit angst voor represailles. "Vervolging op religieuze gronden bestaat ook in Eritrea, aanhangers van niet-erkende godsdiensten worden geconfronteerd met draconische beperkingen en worden vaak gearresteerd terwijl ze bidden," zei ze. "Een allesomvattend gevoel van angst en wantrouwen, zelfs binnen families, weerspiegelt het alles doordringende intelligentie netwerk dat de Eritrese regering door het hele land heeft gevestigd."

Verschillende geïnterviewden verklaarden dat zij niet de vrijheid hebben om hun beroep te kiezen. Verplichte militaire dienst haalt zonen weg die de familieboerderij zouden moeten voortzetten, waardoor er een financiële crisis ontstaat in landbouwgemeenschappen. De Eritrese bevolking wordt in grote getale weggehaald uit de dorpen, in het bijzonder de jonge mannen, een proces dat is begonnen hele dorpen in Eritrea te ontwrichten, met het potentieel om het sociale weefsel van het land te vernietigen en af te breken.

Het resultaat van haar bevindingen, strikt beperkt tot de situatie in Eritrea, zal worden weerspiegeld in haar eerste verslag aan de Raad voor de Mensenrechten in juni 2013.

Bronnen: Verenigde Naties, Bureau voor de Mensenrechten (foto), GoneNative Translations.

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons