Hoe (on)gezond is TTIP?

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Het Trans-Atlantisch handelsverdrag tussen de EU en de VS was donderdagavond 25 juni opnieuw onderwerp van gesprek, dat door de maatschappelijke organisaties Wemos, UAEM, TNI en SOMO werd gefaciliteerd. Teeven (Tweede Kamerlid, VVD) en Eickhout (Europarlementariër, GroenLinks) namen het tegen elkaar op om de harten van het honderdkoppige publiek te winnen. Maar eigenlijk was de stemming al bepaald. De vraag of TTIP wel gezond is, verklapt dat de vraagsteller een tegenstander van het handelsverdrag is. De nul-meting aan het begin van de avond wees uit dat slechts zes bezoekers, inclusief Teeven, vonden dat TTIP onze gezondheid niet in gevaar brengt.

Marktgerichte medicijnenprijzen
Remco van de Pas, arts en medisch onderzoeker aan het Institute of Tropical Medicine, leidde de avond in: "TTIP kan leiden tot efficiëntere medische markten en innovatie. Het vergroten van de medische markt creëert een incentive voor het ontwikkelen van nieuwe producten. Maar blijven de klinische data (die de veiligheid van een medicijn moeten bewijzen, red.) wel beschikbaar? Ook kunnen medicijnenpatenten worden verlengd, waardoor de toegankelijkheid van generieke medicijnen in het geding komt. En welke invloed heeft TTIP op medicijnprijzen wanneer de competitie tussen lidstaten centraal komt te staan?"

De verstrengeling tussen de EC en de industrieFoto: Flickr

TTIP vermindert kosten voor bedrijfsleven
De sprekers waren in twee kampen verdeeld. Teeven en Ad Antonisse, manager bij de farmaceutische multinational AstraZeneca, zijn ervan overtuigd dat TTIP de kosten voor bedrijven zal verminderen. Het verdrag zal de verschillende maatstaven van de Europese geneesmiddelenautoriteit, EMA en FDA, de Amerikaanse equivalent, naar één norm vertalen. Dat betekent minder rompslomp voor farmaceutische bedrijven, omdat een medicijn of lippenstift dan slechts aan één regelgeving hoeft te voldoen om geregistreerd en over intercontinentale grenzen verhandeld te worden. Teeven: "TTIP gaat ervoor zorgen dat de overheid het bedrijfsleven niet meer willekeurig een wet in de weg kan leggen."

Volgens de voorstanders van TTIP worden lagere kosten vertaald naar betere zorg en producten voor patiënt en consument. Sceptici zoals Eickhout zijn daar alles behalve zeker van: "Het (handelsverdrag, red.) gaat om welke normen worden afgesteld als het gaat om de prijs van medicijnen en het toelaten van hormoon verstorende chemicaliën." De Europarlementariër verbetert Teeven door de zogenaamde 'willekeur' van de politiek om een wet te veranderen ook wel democratie genoemd wordt.

Welzijn van mens en milieu niet het doel
Uiteindelijk komen de hete hangijzers neer op de vraag of het harmoniseren van regelgeving in strijd is met ons democratisch bestel en de nieuwe veiligheidsnormen ten koste kunnen gaan van mens en milieu. Erik Wesselius, onderzoek bij Corporate Europe Observatory, is het met Eickhout eens: "Handelsverdragen moeten niet alleen handel beogen, maar op de eerste plaats ook maatschappelijk en ecologisch welzijn. Mens en milieu maken geen deel uit van het doel dat TTIP heeft." Dat TTIP enkel om handel is te doen wordt geïllustreerd door de 520 ontmoetingen die de Europese Commissie (EC) gedurende de onderhandelingen met het bedrijfsleven heeft gehad, ten opzichte van 26 gesprekken die de EC met maatschappelijke organisaties heeft gevoerd.

Terug naar de lippenstift. De debatbezoekers maakten zich minder zorgen om handel. Zij wilden liever weten of hun cosmetica wel of geen kankerverwekkende stoffen bevat.   
Wil je meer weten over de mogelijke gevolgen die het Trans-Atlantisch handelsverdrag voor de gezondheid kan hebben? Sla het TTIP-dossier van OneWorld er nog eens op na, of de volgende longreads. 

TTIP: nieuwe kansen lobby 'Big Pharma'
In 2013 dwong Europa farmaceuten tot meer transparantie over veiligheid en werkzaamheid van medicijnen. Maar met de komst van TTIP staat die wetgeving nu onder druk.

EU stopt verbod pesticiden vanwege TTIP

EU stopt verbod pesticiden vanwege TTIP
Honderden e-mails van de Europese Commissie schijnen nieuw licht op de vraag waarom wetgeving voor gevaarlijke pesticiden van tafel verdween. TTIP blijkt een rol te hebben gespeeld.
 

TTIP slecht voor je gezondheid

TTIP slecht voor je gezondheid
Aandoeningen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker, zijn een goeiend probleem en vaak gerelateerd aan voeding. Het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS zal de handel in goedkoop en energierijk verwerkt voedsel – en dus onze middelomtrek – doen toenemen.

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons