Het is twijfelachtig of Nederland het Kyoto-doel haalt

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

De toekenning van CO2-emissierechten door de overheid gebeurt soms op oncontroleerbare of oneigenlijke gronden. Mede daardoor is het twijfelachtig of Nederland het Kyoto-doel haalt.

Broeikasgassen
Dat stelt de Algemene Rekenkamer, op basis van onderzoek naar het handelsysteem van emissierechten, dat regelt hoeveel CO2 bedrijven mogen uitstoten. Het werd in 2005 op Europees niveau ingevoerd en bepaalt voor een belangrijk deel of Nederland het Kyoto-doel van 2012 kan waarmaken. Daarin ligt vast dat de uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met zes procent moet worden teruggedrongen. Wanneer de handel in emissierechten werkt zoals beoogt, wordt daarmee 40 procent van het Nederlandse BloemKyoto-doel gehaald.

In hoofdlijnen is het systeem in Nederland goed ingevoerd, maar er zijn aanpassingen nodig om dat doel te bereiken, stelt de Rekenkamer.

Scherpe grenzen
EU-lidstaten bepalen samen hoeveel rechten voor het uitstoten van het broeikasgas CO2 verdeeld mogen worden, en per land welke bedrijven die rechten ontvangen. Nederland moet scherpe grenzen blijven stellen aan de uitstoot van schadelijke stoffen. Als bedrijven makkelijk onder de limiet blijven, kunnen ze hun rechten doorverkopen. Per saldo levert dat onbedoeld juist meer schadelijke uitstoot op, waarschuwt de Rekenkamer.

Om die reden heeft de Europese Commissie de limiet voor CO2 begin dit jaar al met 5 procent teruggeschroefd. Zonder die aanscherping zou Nederland het Kyoto-doel niet halen, en of dat nu gaat lukken is nog steeds twijfelachtig.

Lees verder bij Trouw.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons