Achtergrond

Het Haagse Beest

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

De dood van Mitch Henriquez kunnen we niet zo makkelijk als racistisch definiëren. Wat wel duidelijk is, is dat er in een deel van de stad voldoende onvrede was om de vlam volledig in de pan te laten vliegen. Die onvrede is er door de rijkelijk late erkenning van het gebeurde door de politie en de burgemeester niet minder op geworden.

Want dat er gediscrimineerd wordt in de stad is voor mij als inwoner van de stad wel duidelijk.

Percentage autochtonen per buurt

Meerderheid
Den Haag is de eerste stad in Nederland waar minderheden met 51,2% statistisch gezien de meerderheid zijn geworden. Toch hebben die minderheden het niet makkelijk in de stad. Den Haag is een stad met een extreem sterke scheiding tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Die scheiding vormt de basis voor grote verschillen tussen de diverse wijken. Zo leven mensen in bijvoorbeeld het Laakkwartier toch al gauw drie jaar korter. Ligt het werkloosheidspercentage in wijken als Transvaal en Schilderswijk rond de 20%  en benadert de werkloosheid in het rijke Belgisch Park de 0%. Om het praktisch te maken vindt de Haagse Schilderswijker met een Marokkaanse achtergrond eigenlijk nooit een stageplek, en een redelijk betaalde baan is al helemaal een illusie. Uiteindelijk sterft deze Hagenees in armoede een dikke drie jaar eerder dan de Hagenaar uit de rijkere delen van de stad. Daarbij moeten we meteen opmerken dat in de koude statistieken uit het Haagse IJspaleis (gemeentehuis van Den Haag) geen oog hebben voor de aanzienlijke aantallen ongeregistreerden die vooral in de arme wijken zijn oververtegenwoordigd. Het zou dus allemaal nog wel eens veel erger kunnen zijn.

Percentage niet werkende werkzoekende per buurt

 

Niet werkende werkzoekende per buurt in Den Haag 

Discriminatie
Die veelal geografisch en etnisch bepaalde discriminatie zijn een duidelijk probleem van de stad. Hoe graag de bestuurlijke elite van de stad dat ook had willen ontkennen. Deze uitsluiting is niet alleen een probleem van de Haagse politie maar ook van de Haagse ambtenarij.

Er lijkt sprake te zijn van economische, sociale en geografische discriminatie door de machthebbende autochtone minderheid.

 

Van  de mensen met een andere herkomst lijkt slechts 22 tot 26% te weten hoe ze invloed uit kunnen oefenen op het gemeentebestuur aanzienlijk minder dan hun autochtone stadsgenoten. Vrijwilligers werk wordt in het stadsdeel Scheveningen (grotendeels bestaande uit rijke autochtone wijken) veel meer gedaan dan in het stadsdeel Laak. Het aantal kiezers dat in de stadsdelen Escamp en Laak de moeite nam te gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen benaderde de 40%. Door dat gebrek aan participatie is Den Haag verworden tot een stad die geregeerd wordt door een wezensvreemde bestuurlijke elite met maar weinig voeling met de stad en de problemen die er in leven. Als Hagenees merk ik al jaren dat de Haagse burgers vanuit het IJspaleis met steeds meer dedain worden benaderd.

Precentage vrijwilligers per stadsdeel

Bouwput aan zee
Haagse bestuurders hebben zich de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met het bouwen van wolkenkrabbers om een mooiere skyline te krijgen. Ook de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen gingen opnieuw vooral over het wel of niet bouwen van een nieuw cultuurpaleis het zogenaamde Spuiforum. Dat laat symbolisch mooi zien wat er met de politieke elite van links tot rechts aan de hand is: ze kijken van een afstand naar de stad. Terwijl je, als je er midden in staat, vooral ziet dat de stad onleefbaar is geworden door alle bouwputten en de anonieme winderige publieke ruimten die ontstaan tussen al de Haagse Tieten, Citruspersen en Apenrotsen. Met een dergelijk bestuur mag het niet verbazen dat de echte problemen van de stad als uitsluiting en discriminatie niet aangepakt worden.

Met een dergelijk bestuur mag het niet verbazen dat de echte problemen van de stad als uitsluiting en discriminatie niet aangepakt worden.

 

Haagse Tieten naast de Citruspers

De Haagse Tieten naast de Citruspers

Wispelturig beleid
Haagse maatschappelijke organisaties merken dat van dag tot dag. De Haagse burger van willekeurige komaf kan rekenen op een sneer of ambtelijk wantrouwen. De Hagenees met een andere kleur of taal mag ook nog eens rekenen op etnisch surveilleren door de Haagse politie. Mijn persoonlijke ervaring leert dat Politie vrijwilligers van andere komaf  geconfronteerd werden met zware discriminatie en al snel afscheid namen van het korps. Als je geen Nederlands of Engels spreekt hoef je niet op veel welwillendheid te rekenen in de Haagse stadskantoren. De gemeente heeft bovendien een uitzonderlijk wispelturig beleid wat om de vier jaar de focus van de stad als geheel wijzigt; dan naar de wijken en dan weer naar de stadsdelen. Het zo noodzakelijke maatschappelijk middenveld in de stad is effectief gemarginaliseerd. Erger nog de gemeente heeft de organisaties onderdeel gemaakt van het spel om de bevolking in bedwang te houden. Haagse maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd uitbundige feestjes te organiseren tijdens het te grave dragen van de Haagse samenleving. Organisaties die grote inspanningen leveren om de stad leefbaar te houden en mensen van alle etniciteiten te betrekken worden effectief weg bezuinigd. Als de bevolking en haar aspiraties zo gebagatelliseerd ziet mag je toch niet verbaasd zijn dat de vlam in de pan is geslagen?

Bruto vloeroppervlak kantorenvoorraad per buurt

Hagenees vs Hagenaar

 

In het algemeen wordt de term Hagenaar gebruikt voor rijke inwoners van de stad en Hagenees voor de armere inwoners.

Hagenezen
Veel Hagenezen en Hagenaars worstelden de afgelopen dagen met het verdrietige nieuws over nodeloze vernielingen, relschopperij, agressie, geweld, stigmatisering, discriminatie en uitsluiting. Soms druppelde het gif van uitsluiting daar in door. Maar uiteindelijk denk ik dat de Haagse bevolking als geheel verweesd is geraakt. Verweesd door het voortdurend koketteren met bouwprojecten en de conflicten daaromheen. Verweesd door een coalitieakkoord van het huidige stadsbestuur dat uit gaat van de kracht van Hagenaars  zonder de Hagenezen er bij te betrekken. Verweesd door een werkverschaffingsbeleid gericht op de rijke ambtenaren, expats en bouwvakkers uit Zoetermeer. Verweesd door een beleid waarin de scheiding tussen arm en rijk als een feit wordt geaccepteerd.

Gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner in euro per buurt

Problemen oplossen is problemen aangaan, daarom hoop ik als Hagenees van harte dat men vanuit het IJspaleis eindelijk eens zal afdalen in de stad om echt te zien wat er gebeurt. Ik hoop dat het 'Haagse beest' nu eindelijk eens grondig in de bek zal worden gekeken, want alleen dan kan de grootstedelijke uitsluiting van minderheden echt aangepakt worden en kunnen we op weg naar een leefbare stad. Een ding is duidelijk de inkt is nog niet droog maar het huidige coalitieakkoord is al dringend aan herziening toe.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons