Global Goals implementeren moet je leren

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Vanaf 2016 wordt er hard gewerkt aan de implementatie van de Global Goals. In de gids Getting Started with the Sustainable Development Goals van het United Nations Sustainable Development Solutions Network (SDSN) vind je niet alleen basisinformatie over de werelddoelen, maar ook tips over hoe je een interactieve dialoog over de doelen op kunt zetten of een strategie en planning kunt ontwikkelen voor de implementatie.

Temperatuur check

De zeventien doelen zijn universeel. Dit betekent dat ze gelden voor alle landen. Maar de implementatie van de doelen betekent voor ieder land iets anders. Mali moet bijvoorbeeld nog hard werken aan toegang tot onderwijs, terwijl dit in Nederland al goed geregeld is. In Nederland liggen er weer andere prioriteiten op tafel. Voor de doelen geïmplementeerd kunnen worden, moeten landen, regio’s, steden en sectoren voor ieder doel bepalen waar ze staan, schrijft het SDSN. Een ‘temperatuur check’ hoe het er binnen een land voorstaat op het gebied van duurzame ontwikkeling is nodig om inzicht te krijgen in de prioriteiten voor de implementatie van de doelen, aldus het SDSN.

Wil jij met je organisatie ook aan de slag met de Global Goals? Download de Engelse versie van de gids hier: Getting Started with the Sustainable Development Goals

Meten is weten?

De gids wijst op een aantal belangrijke indicatoren die een algemene schets kunnen geven van hoe een land ervoor staat op het gebied van armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Simpel gezegd meten deze indicatoren hoe een land scoort op een bepaald doel. Doel één over extreme armoede kun je bijvoorbeeld meten aan de hand van het percentage van de bevolking dat leeft van minder dan 1,90 dollar per dag, en doel acht over fatsoenlijke banen en economische groei kun je deels meten aan de hand van het percentage jongeren dat niet naar school gaat en geen werk heeft. Deze scores zeggen nog weinig over hoe en waarom het op een bepaald terrein misgaat, maar geven wel een algemeen beeld van de thema’s waar nog aan gewerkt moet worden.

Onder de millenniumdoelen betekende extreme armoede dat iemand minder dan 1,25 dollar per dag te besteden heeft. De Wereldbank heeft deze grens in 2015 verlegd naar 1,90 dollar per dag.  

Een 15-jaren plan

Als het duidelijk is waar een land staat op het gebied van de Global Goals kunnen er plannen gemaakt worden om de doelen te behalen. Veranderingen op het gebied van duurzame ontwikkeling vinden niet in één nacht plaats, maar vergen een lange termijn strategie, schrijft het SDSN. De Global Goals vragen om een actieplan voor vijftien jaar, waar overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers over meepraten en aan meewerken. Een flinke klus. De backcasting techniek is een goede tool voor lange termijn planning volgens het SDSN. Veel plannen zijn gebaseerd op mogelijke uitkomsten aan de hand van het voorspellen van toekomstige trends. De backcasting techniek kijkt echter naar de wenselijke uitkomst van een plan, neemt dit als uitgangspunt en zet stappen om deze uitkomst te bereiken.

AardappelenFoto: Flickr/16:9clue

 

 

De aardappel is een belangrijk import- en exportproduct.

Deze stappen moeten weer gecontroleerd worden. Want hoe weten we anders of een land op de goede weg is met het behalen van de doelen? De gids wijst op verschillende tools voor het meten van de voortgang van de doelen. Door het bijhouden van economische statistieken krijgen we bijvoorbeeld meer inzicht in de banengroei. Maar met deze statistieken kunnen we ook het voedselimport- en exportpercentage bijhouden. Hieruit kunnen we aflezen of een land qua voedsel zelfvoorzienend is, of juist afhankelijk van andere landen. Dit kan weer effect hebben op doel twee over het beëindigen van honger, voedselveiligheid en gezonde voeding.

Meedenken over de implementatie?

Het SDSN wijst in de gids ook op het belang van goede, open investeringen, dialoog en het sluiten van partnerschappen voor de doelen. Het biedt een houvast voor landen, regio’s, steden en sectoren die willen beginnen met de implementatie van de werelddoelen, maar is nog verre van compleet. Wil je meedenken over een kader voor de implementatie van de Global Goals? Heb je opmerkingen of aanvullingen voor de gids? Mail dan naar info@unsdsn.org.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons