Gelijke rechten LHBT bevordert economische groei

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Het betrekken van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) bij de maatschappij is positief voor de economische groei in opkomende economieën. Dit toont onderzoek van hoogleraar Kees Waaldijk aan de Universiteit Leiden aan. Het streven naar gelijke rechten voor LHBT’ers zou daarom onderdeel moeten zijn van economische ontwikkelingsprogramma’s en ontwikkelingsbeleid. 

De uitkomsten van het onderzoek in 39 landen over een periode van 1961 tot 2015 laten een sterke positieve correlatie zien tussen het Bruto Nationaal Product (BNP) per hoofd van de bevolking en wettelijke rechten voor LHBT’ers. Waaldijk meet dit aan de hand van een schaal van 0 tot 8 (zie kader). Hoe hoger landen scoren, hoe groter de acceptatie van LHBT’ers in het betreffende land is en dus hoe beter hun rechten worden gehandhaafd. Deze uitkomsten wil Waaldijk verwerken in een zogenoemde Global Index on Legal Recognition of Homosexual Orientation (GILRHO) waarin hij uiteindelijk alle landen in kaart zal brengen.

De landen krijgen op basis van de volgende thema's punten op de schaal: discriminering, gelijke leeftijdsgrenzen in het strafrecht, verbod van discriminatie bij de toegang tot de arbeidsmarkt en op het werk, verbod van discriminatie op het punt van goederen en diensten, erkenning van ongehuwd samenwonen, invoering van geregistreerd partnerschap, openstelling van adoptie en openstelling van het huwelijk.

Het onderzoek toont aan dat landen met elk extra erkend recht op de schaal 320 dollar per hoofd van de bevolking meer verdienen. In percentages is dit ongeveer 3 procent van het gemiddelde BNP.

Discriminatie en geweld
Discriminatie van en geweld tegen LHBT’ers veroorzaken zowel economische schade voor individuen als voor het land als geheel. Uit het onderzoek blijkt dat dit met name komt door gevolgen die het heeft voor de positie van LHBT’ers op de arbeidsmarkt.

Zo brengt het onterecht arresteren, gevangennemen, slaan, vernederen en afpersen van LHBT’ers met zich mee dat zij niet meer in staat zijn om werk te verrichten. Door fysiek en psychologisch geweld lopen LHBT'ers bovendien lichamelijk letsel of een psychologisch trauma op wat ervoor zorgt dat ze niet meer in staat zijn om te werken of waardoor ze belemmerd worden in hun werkzaamheden. Ditzelfde is zichtbaar bij discriminatie op de werkvloer. Door discriminatie hebben LHBT’ers geen werk of werk dat onder hun niveau ligt waardoor hun productieve capaciteit niet of niet optimaal wordt benut.

Het onderzoek toont aan dat landen met elk extra erkend recht op de schaal 320 dollar per hoofd van de bevolking meer verdienen

Niet alleen op de werkvloer is de negatieve invloed van discriminatie en uitsluiting op de economie zichtbaar, ook bij de jongere LHBT’ers die nog niet deelnemen aan de arbeidsmarkt heeft het een negatieve impact. Discriminatie op scholen door docenten en andere studenten vermindert het leervermogen en stokt de ontwikkeling van vaardigheden en kennis die in hun latere leven een impuls kunnen geven aan de economie.

LHBT-rechten goed voor welzijn van hele bevolking
Naast economische schade die een gebrek aan LHBT-rechten oplevert, zijn de gevolgen ook negatief voor de individuele levensverwachting, scholing en algemeen welzijn. Dit is gemeten met behulp van de Human Development Index (HDI). Hoe meer LHBT-rechten een land heeft, hoe beter de economie én hoe hoger de waarde op de HDI.

Ook al is het onderzoek nog niet afgerond, de positieve effecten van gelijke rechten voor LHBT’ers op economische en sociale ontwikkeling zijn volgens Waaldijk al duidelijk zichtbaar. Het onderzoeksrapport stelt dan ook dat de voorlopige uitkomsten meegenomen moeten worden in ontwikkelingsprogramma’s en ontwikkelingsbeleid.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons