Geen slippendragers meer

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee
04_ReneGrotenhuis

René Grotenhuis: 'Het gaat vooral
om de vraag: 'doen we de goede
dingen?' in plaats van: 'doen we
de dingen goed?'

Foto: Roel Burgler

'Dat meer dan één miljard mensen van minder dan een dollar per dag moeten rondkomen, interesseert niemand. We willen vooral weten of we onze economische groei kunnen volhouden', aldus René Grotenhuis. Maar hij is er de man niet naar om het bij deze cynische constatering te laten. Eind juni verscheen zijn boek Geloven dat het kan, waarin hij nieuwe richtingen aangeeft om uit het drijfzand te komen.

De directeur van de katholieke medefinancieringsorganisatie Cordaid wil dat ontwikkelingssamenwerking weer wordt gepolitiseerd: 'Het is nu teveel koekoek eenzang met het ministerie.' En dat minister Koenders ook al roept om politisering, doet daar niks aan af. 'Hij is met handen gebonden aan de ambassades. En die maken deel uit van een diplomatieke wereld: aan de onderhandelingstafel is er altijd een partij die het beter uitkomt als er even niks gebeurt met een belangrijk onderwerp.'

Grotenhuis pleit voor erkenning dat het bij ontwikkelingssamenwerking in eerste instantie gaat over de politieke vraag naar het doel en de richting die een samenleving op moet. De vraag dus naar 'doen we de goede dingen?' in plaats van 'doen we de dingen goed?' Fundamentele keuzes moeten er worden gemaakt: 'Anders blijven particuliere organisaties de slippendragers van Buitenlandse Zaken en verwordt het debat tot een technocratische oefening.'

De huidige 'antropologische leegte' is volgens Grotenhuis ontstaan doordat samen met de ontzuiling ook vaak de waardeoriëntatie van organisaties overboord is gegaan. 'Zin en betekenis' moeten weer terugkeren in het debat over ontwikkeling. 'Dat hoeft niet met zware theoretische documenten, een "levensvisie-voor-dagelijks-gebruik" volstaat.'

Ook kan het huidige medefinancieringsstelsel een opknapbeurt gebruiken. Door niet alleen te kijken naar processen en methodes, maar ook naar de toegevoegde waarde van particuliere organisaties als het gaat om hun visie op het veranderen van ongelijke machtsverhoudingen. Die liggen immers ten grondslag aan elk ontwikkelingsprobleem. En in de evaluatie en verantwoording van het ontwikkelingswerk moet kwalitatief onderzoek de boventoon gaan voeren. 'Wat is je impact op een samenleving? Is die rechtvaardiger geworden? Wordt de rijkdom beter verdeeld? Dat zijn de wezenlijke vragen. Als je die niet stelt, blijf je putten slaan en ziekenhuizen bouwen zonder dat er werkelijk iets verandert.'  

'Geloven dat het kan: Nieuwe perspectieven op ontwikkeling, macht en verandering', René Grotenhuis, Uitgeverij Ten Have, 2008, 174 pp., ISBN 9789025959425

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons