Achtergrond

Geen politietrainers naar Afghanistan

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Zal Nederland zich opnieuw inzetten voor de oorlog in Afghanistan? Volgens Sietse Bosgra kunnen we beter geen Nederlandse politietrainers naar Afghanistan sturen.
Wat vind jij?

Begin 2010 besloot Nederland het Nederlandse leger uit Uruzgan terug te trekken. Nu dringen de Amerikanen en de NAVO aan op het zenden van een Nederlandse missie om de Afghaanse politie op te leiden. Het klinkt ongeloofwaardig, de militaire NAVO vraagt om politie-trainers?Maar de politie van de NAVO heeft niets te maken met de politie zoals wij die kennen. Het gaat om oorlogspolitie, of zoals de Amerikanen zeggen “little soldiers”: Afghaanse analfabete jongens die het gevecht aan moeten gaan met de zwaar-bewapende Taliban eenheden of op geïsoleerde posten  in omstreden gebieden worden geplaatst.

De Europese NAVO-landen zijn van het begin van de oorlog kritisch over de militaristische aanpak van de Amerikanen. In tegenstelling tot het Afghaanse leger beschikt deze goedkope oorlogspolitie niet over gepantserde voertuigen.

De oorlogsagenten hebben vaak geen helmen en kogelvrije vesten. Als ze worden aangevallen hebben ze geen verbindingsapparatuur om hulp van het leger te vragen.

Het gevolg is dat het aantal “little soldiers” dat gedood wordt drie tot vijf maal zo groot is als het aantal gesneuvelde Afghaanse soldaten.

Obama wil meer “little soldiers”
Maar Obama zet in op nog meer oorlogspolitie. Op de begroting voor 2011 heeft hij zelfs meer geld gereserveerd voor deze politie gereserveerd dan voor het Afghaanse leger. Hij wil het aantal “little soldiers”in een jaar tijd opvoeren van 100.000 naar 134.000.

Om dat mogelijk te maken bracht Obama tot afschuw van de Europeanen de opleidingstijd terug van acht naar zes weken. Desondanks heeft hij 2.000 extra trainers nodig. Dat verklaart waarom de Amerikanen en de NAVO zoveel druk op Nederland uitoefenen om trainers te leveren.

Tijdens besprekingen over dit onderwerp in de Tweede Kamer (30 juni 2010) verklaarde minister Verhagen graag met de NAVO samen te werken; “Wij hebben de secretaris-generaal van de NAVO (Rasmussen) goed geïnformeerd over de stand van zaken en de discussie in Nederland.” Hij voegde daaraan toe dat “het formele antwoord op de brief van de heer Rasmussen pas zal uitgaan als het nieuwe kabinet over een nieuwe missie heeft besloten en is gebleken dat de Kamer zich daarbij aansluit.”

Onzekerheid in de Tweede Kamer
Of er een meerderheid in de Tweede Kamer zal zijn is uiterst onzeker. Daarvoor is de steun van Groenlinks en D66 nodig, en die hebben hun steun uitgesproken voor het trainen van de civiele politie door de Europese politietraining EUPOL.Maar onder Amerikaanse druk zijn alle opleidingen van het Afghaanse leger en de politie in 2009 -dus onder Obama- ondergebracht in een onder Amerikaans bevel staande organisatie NTM-A (NATO Training Mission Afghanistan). Sindsdien is ook EUPOL ingeschakeld bij de training van de “little soldiers”. Verhagen bevestigde “dat beide partijen (EUPOL en NMT-A) elkaar in de onderlinge samenwerking opzoeken. Het zijn geen aparte missies; ze raken meer en meer met elkaar verweven.”

Waarschijnlijk zal de Tweede Kamer in november besluiten of er een nieuwe Nederlandse oorlogsmissie naar Afghanistan gaat. Kom daarom in actie: bewerk de publieke opinie en met name de politieke partijen.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons