‘Geef geld-frame’ domineert

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee
‘Uw geld maakt een verschil in de strijd tegen armoede’.  Voor ruim een kwart van de particuliere initiatieven vormt die boodschap de kern van de communicatie over hun werk. Andere veelgebruikte boodschappen zijn: ‘We moeten in actie komen voor een betere wereld’ en ‘Ondernemerschap is de sleutel tot het vergroten van welzijn’. Slechts 3 procent…

Make a Difference Donate‘Uw geld maakt een verschil in de strijd tegen armoede’.  Voor ruim een kwart van de particuliere initiatieven vormt die boodschap de kern van de communicatie over hun werk. Andere veelgebruikte boodschappen zijn: ‘We moeten in actie komen voor een betere wereld’ en ‘Ondernemerschap is de sleutel tot het vergroten van welzijn’. Slechts 3 procent van de particuliere initiatieven wijst op de noodzaak om wereldwijde machtsstructuren te veranderen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Wilde Ganzen naar de communicatie van particuliere initiatieven, uitgevoerd door Context, international cooperation. Aan het onderzoek deden 113 mensen mee die betrokken zijn bij stichtingen met kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Het onderzoek werd gedaan in het kader van het Reframing the Message-programma van Wilde Ganzen. Dit programma motiveert particuliere initiatieven, via trainingen en workshops, om hun communicatieboodschappen te ‘reframen’. Ze worden bijvoorbeeld uitgedaagd om meer aandacht te schenken aan structurele veranderingen die nodig zijn om de armoede te verminderen. Dat is bijvoorbeeld het verbeteren van de positie van vrouwen, het terugdringen van klimaatverandering, en het bevorderen van handelskansen.

Directe hulp
Dat laatste doet slechts een minderheid van de particuliere initiatieven, zo blijkt uit het onderzoek. Hun werk richt zich vooral op het bieden van directe hulp en het leveren van basisvoorzieningen, zoals onderwijs, gezondheidszorg en drinkwater. Voor 90% is dat een (zeer) belangrijke activiteit.  35% is vooral bezig met het aanpakken van structurele oorzaken van armoede.

Dat is terug te zien in de communicatie over hun werk, die veelal via websites en elektronische nieuwsbrieven verloopt. Om een indruk te krijgen welke communicatieboodschappen (‘frames’) daarin domineren, legden de onderzoekers acht verschillende zinnen voor aan de respondenten. Ze moesten aangeven welke zin het beste bij de inhoud van hun communicatie paste. Het meest gebruikte frame, aldus de onderzoekers, was het ‘geef geld-frame’.  Dit frame wortelt in het idee dat geldoverdracht van rijke naar arme landen het belangrijkste middel is om armoede te verminderen. 28% van de respondenten gebruikte vooral deze boodschap. Slechts 3% communiceerde daarentegen vooral over de noodzaak om machtsstructuren te veranderen.

Reflecteren
De onderzoekers waarschuwen dat de nadruk op ‘geld geven’ de blik op ontwikkelingssamenwerking kan vernauwen: het kan de aandacht afleiden van dieperliggende oorzaken voor armoede en ongelijkheid. De onderzoekers wijzen er echter ook op dat communicatie een uiting is van wat organisaties doen. Ze adviseren Wilde Ganzen dan ook om de gesprekken met particuliere initiatieven niet te beperken tot de communicatieboodschappen, maar ook te praten over hun houding ten opzichte van structurele veranderingen. Vervolgens is het zaak om op zoek te gaan naar creatieve frames, die het concrete ontwikkelingswerk verbindt met de dieperliggende oorzaken en oplossingen.

Het onderzoeksrapport is op te vragen bij Wilde Ganzen: reframing@wildeganzen.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons