Finale Global Goals Accelerator: hoe zie jij de wereld in 2030?

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Hoewel veel Global Goals zijn voortgebouwd op de millenniumdoelen, is het doel over vrede en veiligheid nieuw. Zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is er immers geen ontwikkeling mogelijk. Zo staat er in doel 16 omschreven dat het geweld in 2030 drastisch moet zijn verminderd, en wordt onder meer geweld tegen kinderen expliciet genoemd. Zowel nationaal als mondiaal moeten rechtssystemen worden verbeterd.

Global Goals Accelerator

 

De Global Goals Accelerator is een initiatief van Veronique Swinkels van de Duurzaamheidsdialoog en Alide Roerink van het Earth Charter

Non-discriminatie, kindermisbruik en vrouwenrechten

Kees van Baar is ambassadeur mensenrechten bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en kijkt naar mensenrechten op internationaal niveau. “Ik bezoek landen waar zorgen over zijn, bijvoorbeeld landen waar de doodstraf wordt uitgevoerd of landen waar kansen liggen om mensenrechten te versterken”, aldus Van Baar.

“Waar moet op dit moment hard aan gewerkt worden?”, Is de vraag vanuit de zaal. Van Baar: “We moeten inzetten op non-discriminatie, minder kindermisbruik en vrouwenrechten. Door mijn reizen zie ik dat rechten voor vrouwen niet goed zijn ontwikkeld. Vrouwen krijgen te weinig informatie over hun rechten. In veel gevallen gaan vrouwen en meisjes niet naar school, worden ze jong zwanger en krijgen ze te veel kinderen die ze vervolgens niet kunnen onderhouden. Er is sprake van een vicieuze cirkel. Goed onderwijs en nieuwsgaring spelen hierbij een grote rol.”

“Sommige mensen hebben geen toegang tot nieuws, anderen krijgen alleen nieuws vanuit één perspectief en weer anderen filteren zelf wat ze willen horen”, vervolgt Van Baar, die denkt dat de sleutel voor het oplossen van veel problemen bij grote bedrijven ligt. Nika Salvetti van UPEACE ondersteunt dit idee. Salvetti: “Wij focussen ons op bedrijven, zij moeten zich realiseren dat zij een belangrijke rol in de samenleving hebben. Bedrijven zijn machtig en invloedrijk en hier ligt potentie. Bedrijven hebben er zelf ook belang bij dat de samenleving zich ontwikkelt.”

Kees van Baar

Inclusieve instituties

Een nieuw onderdeel binnen de Global Goals zijn de inclusieve instituties. Het gaat hier om instituties met een open en verantwoordelijke houding waarin er de mogelijkheid is om te participeren. Twee initiatiefnemers op dit gebied zijn Dennis Kerkhoven en Jan van de Venis. Kerkhoven is voorzitter van Gebiedscoöperatie Rivierenland. “In ons project doen wij aan duurzame gebiedsontwikkeling waarbij we rekening houden met mensenrechten. We vragen ons hierbij af: van wie is de lucht? Het water? Of de wind? Mensen moeten zich bewust worden van de rechten die zij zelf hebben om de aarde schoon te houden. Een concreet voorbeeld is een 25 kilometer lange dijk die wij aan het ontwikkelen zijn, de burger mag meebeslissen hoe die wordt vormgegeven.”

Ook Jan van de Venis, initiatiefnemer Worldconnectors heeft een innovatief idee dat binnen de term inclusieve instituties past. “Wij willen dat er een ombudsman komt die zich bekommert om de jongere generatie. Er moet meer rekening worden gehouden met de lange termijn. Dergelijke systemen functioneren al in andere landen.”

Alide Roerink en Veronique Swinkels

 

Initiatiefnemers Alide Roerink en Veronique Swinkels

Hoe zie jij de wereld in 2030?

Tijdens de bijeenkomsten van de laatste weken zijn er verschillende interviews afgenomen en beelden verzameld. Het resultaat is een film, waarin de bezoekers wordt gevraagd: ‘Hoe zie jij de wereld in 2030?’ Met de vertoning van deze film werd de achtste Global Goals Accelerator bijeenkomst afgesloten. Hoe zit dat voor vrede en veiligheid in 2030? De deelnemers van deze laatste bijeenkomst hopen dat we in 2030 leven in een vredelievende samenleving, waarin mensen kunnen genieten van privacy,  iedereen toegang heeft tot betrouwbare data en mensen op een geweldloze manier met elkaar omgaan. Hoe kan dit worden bereikt? Conversatie moet worden aangemoedigd vinden de deelnemers. We moeten naar elkaar luisteren en het is tijd voor transparantie. Natuurlijk is samenwerking belangrijk en belemmerende wetgeving moet worden aangepast. We zullen ook met zijn allen van individualistisch denken moeten overgaan naar groepsdenken. Ben je benieuwd naar antwoorden van alle bijeenkomsten? Bekijk hieronder het filmpje. 

Global thinking vergt een andere manier van denken, en dat is waar aan gewerkt is tijdens de acht leerzame bijeenkomsten. Ignaz Anderson, directeur van Stichting Iona, zegt: “Je moet zelf de verandering zijn die je tot stand wil brengen. Denk buiten de kaders en denk met een menselijke maat in plaats van de meetcultuur waar wij nu in leven. Niets moet en alles kan.” Hugo von Meijenfeldt, Coördinator Nationale Implementatie Global Goals en neemt het laatste woord. Von Meijenfeldt:“Onze ambities zijn omgezet in doelen, ik zie dit als een cadeautje.”

De estafettebijeenkomsten over de Global Goals zijn afgelopen en een bezoek is dus niet meer mogelijk. Wil je graag op de hoogte blijven? Neem dan een kijkje op de website van de Global Goals Accelerator.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons