Expert in bestrijding eenzaamheid

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Het offensief dat Amsterdam voor ogen heeft, is gestoeld op samenwerking tussen verschillende instellingen, waaronder De Regenboog Groep. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid vaker voorkomt bij ouderen boven de 75 jaar en bij mensen die door omstandigheden geïsoleerd door het leven gaan. Andere instellingen houden zich bezig met de eerste groep mensen, De Regenboog Groep focust op de mensen die in een isolement verkeren. Manager Marit Postma: “Dat zijn mensen die langdurig kampen met problematische schulden, verslaving en psychiatrische klachten. Gaandeweg raken zij los van de reguliere samenleving. Ze hebben geen baan, geen gezin en zijn alle contacten kwijtgeraakt. Wij zijn vaak hun laatste strohalm.” De Regenboog werkt met vrijwilligers, waarvan een groot deel zich inzet als maatje of coach.

Zelfvertrouwen

Maatjescontact kan een eerste stap zijn om weer in beweging te komen en het verminderen van eenzaamheid, aldus Postma. “Het vergroot in veel gevallen het zelfvertrouwen en maakt dat mensen zich weer sterker gaan voelen. Onze maatjes komen bij mensen die vaak al jaren niemand over de vloer hebben gehad en waarbij serieuze problemen spelen. Maatjes vormen de brug naar het ‘gewone’ leven. Ze luisteren, vertellen verhalen, en maken contact. Ze brengen de ‘gewone’ wereld binnen.” Het wekelijkse contact met een 'gewone' mede-Amsterdammer haalt mensen uit hun rol als patiënt, verslaafde, voedselbankklant etc. en leidt tot nieuwe perspectieven. Heel belangrijk voor iemand die al decennialang alleen als patiënt of cliënt is benaderd. 

Weer aan de slag

Vanuit de mogelijkheden die iemand heeft, stimuleert De Regenboog Groep mensen om actief te worden. In de inloophuizen, werkbedrijven en buurtrestaurants gaan mensen aan de slag. Postma: “Als keukenhulp of fietsenmaker krijgen ze weer een maatschappelijke status en alles dat daarbij komt: collega’s, klanten, buren, een werkbegeleider et cetera. Er groeit zo een klein sociaal netwerk, wat een rol kan spelen in het verminderen van de eenzaamheid. Hierbij moet iemand natuurlijk zelf ook stappen zetten. Je kunt kansen bieden, maar uiteindelijk hangt het van meer factoren af of het gevoel van eenzaamheid vermindert. Aan het werk gaan én een maatje voor een poosje werkt waarschijnlijk het beste.

Stimuleren in de ontwikkeling

De Regenboog Groep geeft ook allerlei workshops en trainingen die gericht zijn op het verbeteren van sociale vaardigheden, financiële zelfredzaamheid en het ontwikkelen van talent en communicatieve vaardigheden. “Allemaal activiteiten die kansen bieden aan mensen om vooruit te komen.”

Samen sterk

Marijke Andeweg, regisseur Aanpak Eenzaamheid Amsterdam, zegt blij te zijn met de expertise van de De Regenboog Groep. “De Regenboog Groep is een laagdrempelige organisatie die al decennialang voor doelgroepen werkt die sociaal geïsoleerd zijn. De vraag is wat kunnen we van elkaar leren? We geloven als gemeente sterk in samenwerking van diverse partijen. Dat heeft ook gewerkt bij de aanpak van gezond gewicht. Als je alle expertise bundelt, wordt je effectiever. Je moet versterken wat er al is. Eén van de ingrediënten is maatwerk. Eenzaamheid bij een student is wat anders dan eenzaamheid bij iemand met een hele lange psychiatrische geschiedenis. Een grote doelgroep van De Regenboog Groep.”

Lees hier meer over de aanpak van eenzaamheid door de gemeente Amsterdam.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons