Achtergrond

EU-parlement wijst lidstaten op hulpbeloften

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

 

Afrikanen willen hulpprogrammaIn 2000 beloofden de VN-lidstaten dat ze tegen 2015 de armoede in wereld willen halveren, alle kinderen naar school willen sturen en de verspreiding van gevaarlijke ziektes als malaria, tbc en aids willen terugdringen. In 2007 zou de wereld halfweg moeten zijn met de realisering van deze VN-Millenniumdoelstellingen. Voor het Europees Parlement is dat de aanleiding om een stand van zaken op te maken en de EU-lidstaten waar nodig aan te sporen tot actie.

Opblazen

Dat blijkt nodig, want landen als Portugal en Italië lijken zich niets aan te trekken van de bijkomende belofte die de EU-lidstaten in 2005 maakten om 0,7 procent van hun Bruto Nationaal Inkomen (BNI) te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Ook Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Duitsland en Groot-Brittannië worden met naam genoemd, omdat ze hun hulpcijfers opblazen met bedragen van schulden die ze aan de arme landen hebben kwijtgescholden.

Kwijtschelding

Veel arme landen betaalden hun schulden al lang niet of nauwelijks meer terug, waardoor ze door de kwijtschelding van die schuld niet meteen meer middelen overhouden. De Europese parlementsleden pleiten er dan ook voor om de schuldkwijtscheldingen uit de hulpcijfers te halen, met name om een duidelijker beeld te krijgen van de hulp voor Afrika ten zuiden van de Sahara, waar de Millenniumdoelen nog lang niet gerealiseerd zijn.

G8

De acht grootste industrielanden die in 2005 op de G8-top in Gleneagles beloofden hun hulp voor Afrika tegen 2010 te verdubbelen, hebben ook geen haast om dieper in de geldbuidel te tasten, stelt het parlement vast. De verklaring verwijst naar cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waaruit blijkt dat de hulp aan Afrika stagneert, wanneer je de schuldkwijtscheldingen buiten beschouwing laat.

vlagOnderwijs

Toch moeten in Afrika nog 50 miljoen kinderen naar school worden gestuurd en moet het aantal onderwijzers van 2,4 op 4 miljoen worden gebracht om iedereen te kunnen laten genieten van kwalitatief hoogstaand basisonderwijs. In Afrika lopen 1 op 6 vrouwen de kans te overlijden tijdens een zwangerschap of bevalling, wat voor het parlement betekent dat de EU ondubbelzinnig zijn steun moet geven aan gezinsplanning en infrastructuur voor veilige abortussen.

Om het Millenniumdoel over universele toegang tot basisonderwijs te halen, is 6,9 miljard euro per jaar nodig, terwijl het beschikbare bedrag uit internationale hulp slechts op 1,6 miljard euro ligt, stellen de parlementsleden. Voor de doelen inzake gezondheidszorg zijn jaarlijkse uitgaven van 21 miljard euro nodig, waarvan in 2010 in het beste geval slechts 41 procent gedekt zal worden.

Geen trucjes

De commissie Ontwikkeling besluit dat de lidstaten hun bilaterale hulp moeten opschroeven, zonder gebruik van boekhoudkundige trucjes en met onderwijs en gezondheidszorg als prioriteiten. Het parlement stelt een onevenwicht vast tussen de hulp voor wegenbouw en grote infrastructuurwerken, 817 miljoen euro, en de hulp voor onderwijs (185 miljoen euro) en gezondheid (239 miljoen euro)

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons