Dutch Innovation Seminar

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Dutch Innovation Seminar 2008: "Vergruizende grenzen"

Het internet als hype die spoedig zou overwaaien: dat was de visie van Bill Gates van Microsoft in 1993. De rest is geschiedenis. Vandaag de dag leven we in een 'global village' waarin iedereen zich digitaal met elk ander kan verbinden en waarin grenzen vergruizen.

Grenzen tussen organisaties vervagen, bijvoorbeeld dankzij de 'Open Source' gedachte in software-ontwikkeling: de broncode van steeds meer programma's wordt gedeeld met gebruikers om hen in staat te stellen het product te doorontwikkelen. Grote organisaties als Philips verschuiven hun aandacht van zorgvuldig afgeschermde R&D naar online, open, vrijere innovatie. Kleine organisaties zoeken elkaar op, fysiek of digitaal. Ondersteund door hotspots en incubators als het Mediagilde ( www.mediagilde.nl ) zijn ze samen creatiever dan de som der delen.

Grenzen tussen vraag en aanbod vergruizen ook. De tijd dat grote organisaties zoals platenmaatschappijen en uitgevers bepaalden wat u luisterde en las, is voorbij. De consument van nu kan via een initiatief als www.sellaband.com zelf bepalen welke muzikanten worden gefinancierd en stelt op www.wikipedia.com zijn eigen encyclopedie samen.

Dit jaar staat tijdens het Dutch Innovation Seminar (DIS) de ideëele organisatie Nabuur centraal. De organisatie is een initiatief van Siegfried Woldhek, de voormalig directeur van het Wereld Natuur Fonds.Via de website www.nabuur.com worden mensen over de hele wereld in staat gesteld één-op-één, op basis van hun kennis, digitale (ontwikkelings)hulp aan elkaar te verlenen. Het logge en omslachtige dat traditionele ontwikkelingshulporganisaties kenmerkt, wordt omzeild. Welke grens bestaat nog als wereldwijde hulp mogelijk is op een manier die ooit voorbehouden was aan burenhulp?

DIS 2008: de dag
Wat is je kracht als niet meer geldt: kennis is macht? Wat geeft vertrouwen in andere organisaties in een wereld die is gebouwd rondom competitie en concurrentie? Maakt uw organisatie ten volste gebruik van de kracht van sociale netwerken, open source, en nieuwe samenwerkingsvormen?
Ontdek het tijdens DIS op 9 oktober van 13.00 tot 18.00 te Driebergen.

Ga in gesprek met de mensen achter de voorbeelden van vergruizende grenzen, en scherp zo je beeld van wat speelt. Je ontmoet onder andere Siegfried Woldhek (CEO Nabuur) en Johan Vosmeijer (CEO Sellaband). Zij laten zien hoe individuele inspanning tot collectieve kracht leidt via hun online netwerken. En hoe ze de kwaliteit, voortgang en veiligheid bewaken. Herman Wories (Innovation Director DSM) komt vertellen over de nieuwe, open, manier waarop DSM innoveert.

In workshops ontdek je, naast meer voorbeelden, de methodes achter nieuwe samenwerkingsvormen. Zie de technieken die je organisatie helpen om op in ontwikkelingslanden samenwerking te zoeken via de lokale infrastructuur en organisaties. Maak kennis met een aanpak waarmee organisatie-, cultuur- en communicatieverschillen worden overbrugd door verschillen in visies op dilemma's bespreekbaar te maken. Ga samen op zoek naar de wereld van morgen.

DIS 2008: de community
Rondom het thema 'vergruizende grenzen' is een online LinkedIn community opgezet die toegankelijk is voor geïnteresseerden. Deel hier vraagstukken, verrijk je kennis, breng ideeën in. Je kunt jouw case online inbrengen en deze daar bespreken, of hem voorleggen als input voor een workshop gedurende de dag zelf. Je kunt via deze digitale weg dus mede het evenement vormgeven. Of dit is gelukt koppelen we terug tijdens een workshop waarbij deze eigen case centraal staat.

Het programma wordt voortdurend uitgebreid en bijgewerkt! Het meest actuele programma vindt je op de community. Na inschrijving voor het Seminar zul je automatisch een uitnodiging ontvangen voor de Linkedin community.  

 

 

 

Uitnodiging
Het seminar is voor genodigden, maar er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor mensen die een relevante link met het ondrewerp Innovatie kunnen aantonen. Ben je geinteresseerd? Neem dan contact op met Marlies Geerts via e-mail: m.geerts@debaak.nl.

 

www.nabuur.com

www.debaak.nl/events/dis/dis2008

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons