Achtergrond

Dit is het vernieuwde OneWorld

OneWorld heeft niet alleen een nieuw uiterlijk, maar ook een vernieuwde koers: journalistiek voor rechtvaardigheid. Daarom staan we niet neutraal tegenover onrecht. En als het moet, gaan wij de straat op. OneWorld verslaat geen incidenten, maar onderzoekt systemen. Dit is ons manifest. 

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

1 Rechtvaardige journalistiek

Rechtvaardigheid, gelijkheid en vooruitgang voor mens, dier en planeet staan centraal in onze journalistieke en promotionele uitingen. Dat bepaalt onze onderwerpkeuzes, onze invalshoeken, wie we onze producties laten maken, maar ook met welke organisaties we samenwerken en onze interne bedrijfsvoering.

‘Mondiale verbondenheid’ was de voormalige redactionele pijler, maar OneWorld legt zichzelf niet de taak op om bruggen te bouwen tussen mensen. Wel leggen wij de dwarsverbanden uit tussen onze thema’s – klimaatrechtvaardigheid, mensenrechten en identiteit – en de werelddelen die wij verslaan.

2 Niet neutraal

OneWorld is niet waardenvrij; wij zetten onze journalistiek in vóór gelijkheid en tegen onrecht. Wij zullen onszelf daarom ook nooit als ‘neutraal’ omschrijven. Deze stellingname tast onze onafhankelijkheid en journalistieke werkwijze niet aan; wij houden ons aan alle journalistieke basisprincipes. Maar wij zijn liever helder over onze missie dan dat we valse neutraliteit verkondigen. Wij zijn uitdrukkelijk géén activisten, wel geven wij progressieve stemmen, die onze lezers helpen veranderingen teweeg te brengen in hun eigen leven of de wereld om hen heen, een podium. Wij dicteren niet wat wel en niet mag, maar wij nemen de lezer wel mee in de afwegingen rond onze eigen keuzes. Mensen en organisaties die ongelijkheid, onderdrukking en onrecht in stand houden of bevorderen, krijgen bij ons dan weer geen podium om hun boodschap te verkondigen. Wel leggen we, waar nodig, de geschiedenis of mechanismen achter deze ideologieën uit.

Ook zou je ons kunnen zien meelopen bij demonstraties tegen racisme, seksisme, validisme, dierenmishandeling, antisemitisme, transfobie, homofobie, en milieuvervuiling. Omdat journalisten ook actief kunnen bijdragen aan rechtvaardigheid.

3 Systeemdenken & dwarsverbanden

We proberen niet alleen een specifiek probleem of specifieke oplossing rond milieuschade of mensenrechten aan te kaarten, maar ook de grotere structuren erachter te laten zien. Daarom zul je in OneWorld eerder een brede, mondiale aanpak aantreffen dan een profiel van een specifiek land of een politieke partij. Focus op particuliere situaties helpt niet altijd om patronen rond een positief of negatief fenomeen te begrijpen. Wij vertellen liever een groter verhaal over tijdgeest, macht, onmacht. In onze producties proberen we ook de verbanden tussen verschillende vormen van ongelijkheid te tonen. Wat heeft klimaatverandering met armoede te maken? Wat heeft armoede met seksisme te maken? Wat zijn de connecties tussen racisme en kapitalisme? Zo blijven we weg van incidentele journalistiek en werken we toe naar ons ideaal: vooruitgangsjournalistiek.

4 De machtsvraag

Wij willen in onze producties toewerken naar structurele verandering, dus is het belangrijk om te achterhalen via welk kruispunt we tot de wezenlijke machtskwestie komen. Columnisten die racistische aanvallen ervaren: vreselijk. Maar wat doen (hoofd)redacties hiertegen? Dat wij met de machtsvraag bezig zijn kan soms ook betekenen dat machthebbers bijdragen aan onze onafhankelijke producties. Niet alleen omdat zij de middelen hebben om die financieel mogelijk te maken, maar ook omdat bedrijven en overheden aan zowel de probleem- als de oplossingskant een enorme rol (kunnen) spelen. Door machthebbers immer kritisch te benaderen én ze in dialoog te laten treden met maatschappelijke organisaties en kritische burgers, hopen wij op constructieve stappen richting verandering. Want voor verandering moet je ook bij de macht zijn. Wat we niet doen is overheden en bedrijven ongebreideld podium bieden voor hun eigen promotie. Binnen onze advertentieruimte zijn we zeer selectief.

5 Onderbelichte perspectieven

OneWorld is een serieuze plek voor gemarginaliseerde stemmen uit gemeenschappen in verdrukking. Wij willen mensen uit de lhbti+-gemeenschap, antiracisten, feministen, mensen met een beperking, mensenrechtenactivisten en dierenactivisten een plek bieden waar zij zonder ruis of de gedwongen vorm van een debat hun perspectief kunnen delen. Wij geloven dat je niet alleen deskundigen, maar vooral ook ervaringsdeskundigen aan het woord moet laten over de kwesties die hen aangaan. Zo zul je bij ons niet gauw een artikel over de ervaringen van moslimvrouwen door een seculiere man geschreven zien worden. Dat laten we dan liever aan de vrouwen zelf. Deze benadering is ook bedoeld om machtsstructuren te doorbreken. Als altijd dezelfde mensen het woord krijgen, bestendigt dat bestaande machtsverhoudingen.

6 (Zelf)Kritisch

Wij houden onze eigen keuzes en werkwijze geregeld tegen het licht. Houden wij rekening met lezers met weinig geld als we duurzame modetips geven? Wat voor racistische en homofobe trekjes hebben we zelf? Zijn wij toegankelijk voor mensen met een beperking? Hoe koloniaal is ons taalgebruik nog? OneWorld is vóór journalistieke introspectie en zelfreflectie, ook als dat betekent dat we zelf op de pijnbank moeten. Wij zenden niet alleen, maar staan open voor zowel kritiek als progressieve bijdragen vanuit onze achterban over blinde vlekken in onze werkwijze en producties. OneWorld gelooft dat media machtig zijn; op positieve én op negatieve wijze. Wij gaan daarom zeer bewust om met die macht. Daarom verhouden we ons ook kritisch tot onszelf en onze sector.

7 Rechtvaardige taal

Taal is ons vehikel en daarom is het van belang dat we bewust en rechtvaardig met woorden omgaan. Vaak voeren wij intern discussie over waarom we bepaalde woorden gebruiken, wat ze nu eigenlijk betekenen en wie ze macht geven of ontnemen. Vanuit wiens perspectief het woord bedacht is en wie ermee bedoeld wordt. Wat ons betreft kan taal elke dag evolueren, rijker en rechtvaardiger worden. Ons eigen vocabulaire passen we aan waar nodig. Dat moet echter niet botsen met de leesbaarheid en toegankelijkheid voor een breed publiek. Nieuwe termen, zoals intersectionaliteit, blijven we uitleggen tot ze ingeburgerd zijn. Het instapniveau moet niet té hoog zijn. Onze toon is in het algemeen prikkelend en zet aan tot nadenken zonder te beledigen, kwetsen of uit te sluiten.

8 Representatief

OneWorld wil in alle aspecten representatief zijn; in onze taal, onze onderwerpen en ons personeelsbeleid. Wij willen dat onze organisatie een goede afspiegeling van de samenleving is. Dat betekent niet alleen dat we expliciet mensen uit gemarginaliseerde groepen vragen bij ons te solliciteren, maar dat we ook – formeel en informeel – actief werven onder deze groepen. Wij werken ook aan onze eigen toegankelijkheid voor iedereen. Daarbij werken we altijd aan manieren om gemarginaliseerd talent ruimte voor ontwikkeling te bieden, of dat nu stagiairs zijn of werkenden die graag de journalistiek in willen. Ook proberen wij onze informatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor mensen in alle inkomenssituaties door een deel van de artikelen op onze site gratis te houden.

9 Handelingsperspectief

Wij geloven in verbetering en verandering. Daarom hopen wij dat onze kritische, doch oplossingsgerichte producties niet alleen consumenten, maar ook overheden, bedrijven en ngo’s aansporen tot verandering. En omdat verandering lastig is, biedt OneWorld ruimte aan worsteling en twijfel bij onze lezers en onszelf bij (pogingen tot) het maken van andere keuzes. Ook willen wij niet alleen maar inhoudelijke kennis doorgeven, maar ook altijd praktische informatie waarmee je microrevoluties kunt beginnen in je eigen omgeving.

10 Transparant

Wij willen zo helder en openbaar mogelijk zijn over onze financiën, bedrijfsvoering en redactionele keuzes. Die leiden dan ook geregeld tot journalistieke producties. Omdat we het belangrijk vinden onze achterban mee te nemen in onze beslissingen. Ook als we fouten maken, willen we daar zo open mogelijk over zijn en die delen met onze lezers.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

Word abonnee

  • Digitaal + magazine  —   8 / maand
  • Alleen digitaal  —   6 / maand
Heb je een waardebon? Klik hier om je code in te vullen

Factuurgegevens

Je bestelling

Product
Aantal
Totaal
×
Periodieke donaties - ‎€10, Maandelijks
1
 10 / maand
Subtotaal in winkelwagen  10
Besteltotaal  10
Terugkerende totalen
Subtotaal  10 / maand
Terugkerend totaal  10 / maand
Eerste verlenging: 29 juni 2024
  •  10 iDit is het bedrag dat automatisch van je rekening wordt afgeschreven.

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons