Dit doet Nederland aan de doelen

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Voor alle 169 subdoelen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is al Nederlands beleid of het is in de maak. Alle ministeries gezamenlijk hebben in een inventarisatie aangegeven wat het bestaande en aangekondigde rijksbeleid is per subdoel.

In het overzicht staat bijvoorbeeld dat het doel om kindhuwelijken en vrouwelijke genitale verminking tegen te gaan onder andere bij de Rijksoverheid ligt. Het subdoel om honger te beëindigen is voor Nederland reeds behaald, want iedere Nederlandse burger heeft toegang tot goed voedsel of krijgt steun vanuit de Voedselbank. Voor de inzet van Nederland bij honger wereldwijd is een nota opgesteld en draagt Nederland bij aan bijvoorbeeld het Wereldvoedselprogramma en Unicef. Bij de subdoelen waar het Nederlandse beleid is afgeleid van Europese of mondiale afspraken staat dat vermeld.

Hugo von Meijenfeldt, coördinator Nationale Implementatie Global Goals, maakte tijdens het internationale congres ‘Ready for Change’ op donderdag 19 mei in Amsterdam bekend dat het document openbaar is en inzichtelijk voor iedereen. Het document wordt regelmatig geactualiseerd.

Tijdens het congres werd ook het rapport Ready for Change? Global Goals at home and abroad gepresenteerd. Hierin staat wat Nederland moet veranderen als ze de Global Goals in 2030 nog willen behalen.  

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons