Belangrijk VN rapport in aantocht

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Met de deadline van de millenniumdoelen in zicht, vragen wereldleiders zich af: hoe gaan we na 2015 de wereld verbeteren? Morgen werpen we alvast een blik in de toekomst, want het High Level Panel, een adviesclubje van de VN, brengt een belangrijk rapport uit. Wie, wat, waar, waarom? OneWorld zet het voor je op een rij.

De millenniumdoelen, hoe zit dat ook alweer?
De belangrijkste internationale afspraken over armoedebestrijding, de millenniumdoelen, zijn in 2000 vastgesteld en lopen in 2015 af. Wereldleiders hadden targets gesteld als “armoede halveren” of “het verlagen van schulden van arme landen”.

En nu komen er nieuwe doelen?
Met 2015 om de hoek is het tijd om de internationale afspraken voor armoedebestrijding opnieuw onder de loep te nemen en een nieuwe ontwikkelingsagenda op te stellen. En door de veranderende internationale machtsverhoudingen, toenemende globalisering en de economische crisis is zo’n nieuwe agenda hard nodig. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties (Ban Ki-moon uit Zuid-Korea) heeft daarom in de zomer van 2012 een werkgroep – het High Level Panel – opgericht, die de belangrijke taak heeft om zich te buigen over de nieuwe agenda.

Wat is er nu zo belangrijk aan dat rapport?
Het High Level Panel heeft, naar aanleiding van allerlei online en offline discussies tussen burgers, een adviesrapport geschreven over de nieuwe ontwikkelingsagenda. Niemand weet alleen hoe specifiek het advies gaat zijn. Misschien stellen ze al zes nieuwe thema’s voor, misschien gaat het alleen om de grote lijnen. Wat wel vaststaat is dat de Secretaris-Generaal van de VN het advies zeer serieus zal nemen. Het rapport is dus een voorproefje op de uiteindelijke ontwikkelingsagenda. Wil je een voorproefje op het voorproefje? Paul Polman, de enige Nederlander in het High Level Panel, deed twee weken geleden alvast een voorzetje in The Guardian.

En wat heeft dit panel allemaal uitgespookt tot nu toe?
Het High Level Panel heeft in de afgelopen maanden niet stil gezeten. Wereldwijd hebben er veel bijeenkomsten en online discussies plaatsgevonden om input te verzamelen voor de nieuwe agenda. Burgers uit alle hoeken van de wereld konden meepraten over hoe zij de toekomst van internationale samenwerking voor zich zien. Zo kregen jongeren in Afrika de mogelijkheid om via een sms hun prioriteiten door te geven voor “The Future We Want”. Op de website The World We Want kon je input leveren op elf thema’s en via een online enquête op My World 2015 kon (en kan je nog steeds!) aangeven welke thema’s jij van belang vindt. Op dit moment staan onderwijs, gezondheidszorg en een toegankelijke en transparante overheid  in de top drie van prioriteiten. Naast de online discussies hebben er in veel landen ook offline debatten en discussies plaatsgevonden. Ondertussen vragen sommige ngo’s zich af: zijn al deze consultaties niet gewoon symbolisch en wordt de nieuwe agenda vooral top down vormgegeven?

{C}[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”20190″,”attributes”:{“class”:”media-image media-element file-media-large”}}]]
Foto: Rebke Klokke.

Heeft Nederland ook input geleverd?
Ja. Onder meer maatschappelijke organisaties, jongeren, particuliere initiatieven, diaspora, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben de koppen bij elkaar gestoken om mee te denken over de nieuwe agenda. Het rapport met Nederlandse bevindingen is eind maart aangeboden aan Paul Polman, de bestuursvoorzitter van Unilever. Een Nederlandse samenvatting is te vinden op de website van NCDO. Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde daarnaast bijeenkomsten met experts over de thema’s als seksuele reproductieve gezondheid en rechten en duurzaamheid. Tot slot was Nederland gastland voor de internationale bijeenkomst over het thema water. Onze nieuwe koning, toen nog prins, was er ook bij.

Heeft Minister Ploumen er ook al iets over gezegd?
Zeker. Hoewel de mening van Nederlandse burgers en belangengroepen is meegenomen door het High Level Panel, heeft minister Ploumen de inzet van Nederland met name bepaald aan de hand van het kabinetsbeleid. In een brief, die in januari naar de Kamer is gegaan, gaf ze aan te zullen focussen op de volgende thema’s:
• Armoedebestrijding als hoofddoel van de nieuwe agenda.
• De samenvoeging van de ontwikkelings- en duurzaamheidsagenda.
• Vrede en veiligheid in fragiele staten, met name omdat deze landen ook achterblijven als het gaat om extreme armoede.
• Gender, seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. In andere landen zijn dit soms gevoelige thema’s, dus Nederland kan daar een belangrijke rol in spelen.
• Goede internationale afspraken, zodat er in alle landen sprake is van ‘coherent’ beleid, waarbij andere beleidsterreinen de ontwikkelingsagenda niet in de weg staan.
• Het creëren van voldoende draagvlak bij de vorming van een nieuwe agenda.

En hoe zit het internationaal? Zijn er al politieke spelletjes aan de gang?
Tja, in de politieke achterkamertjes van de VN lopen helaas geen OneWorld correspondenten rond. Maar er is zeker veel gebeurd. Er hebben drie High Level Panel meetings plaatsgevonden en tussendoor kwamen bobo’s en wereldleiders bij elkaar voor thematische bijeenkomsten. Over ongelijkheid bijvoorbeeld. Of gezondheidszorg. Via de media proberen politici en directeuren van ontwikkelingsorganisaties ook nog een extra zegje te doen. Extra spannend is de eventuele samenvoeging van ontwikkelingsdoelen en duurzaamheidsdoelen. Ook zijn er controversiële thema’s, zoals mensenrechten of seksuele en reproductieve rechten, die voor het ene land vanzelfsprekender zijn dan voor het andere. The Guardian heeft een handige time line gemaakt van alle internationale activiteiten rondom de nieuwe verbeter-de-wereld-agenda.

What’s next?
Nu zijn alle ogen gericht op het High Level Panel. Zij zullen morgen het adviesrapport met aanbevelingen voor de nieuwe ontwikkelingsagenda presenteren aan Secretaris-Generaal Ban Ki-moon. En omdat er nog niet genoeg werkgroepen, clubjes en processen zijn, is er nog de werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende VN-lidstaten, die zich de komende maanden zal buigen over de duurzaamheidsdoelen. Op 25 september wordt de voortgang van beide processen besproken tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hoe het proces er na september uit zal zien is nog onbekend.

Na al deze info harrie in de warrie?
Check deze handige infographic.

 

Foto: cc.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons