Bedrijven in VS willen klimaatverandering aanpakken

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

De Business Roundtable spreekt zich unaniem uit voor "collectieve actie die de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terugdringt, met als doel de concentratie van die gassen in de atmosfeer te verminderen en uiteindelijk te stabiliseren op een niveau dat rekening houdt met de risico's die de klimaatverandering meebrengt." Voor verplichte maatregelen pleit de BRT niet – daarover zijn niet alle leden het eens.
 
"Het is de eerste keer dat een breed staal van ondernemingsleiders uit alle sectoren van de Amerikaanse economie een consensus bereikt over de risico's van de klimaatverandering en de noodzaak om iets te ondernemen", zegt John J. Castellani, de voorzitter van de BRT. "De leden van de BRT staan klaar om samen met beleidsmakers aan pro-actieve oplossingen voor de opwarming van de aarde te werken, met behoud van de economische groei."
 
Milieuorganisaties zijn opgetogen over de onverwachte verklaring. Ze hopen dat het standpunt het Amerikaanse parlement kan aanmoedigen verder te gaan met wetgevende initiatieven om de uitstoot van broeikasgassen in de VS aan banden te leggen. De Amerikaanse volksvertegenwoordiging gaat daarmee in tegen president George W. Bush, die de Amerikaanse industrie zo veel mogelijk wil sparen.
 
"Dit wijst erop dat de standpunten in de zakenwereld over dit onderwerp tamelijk snel evolueren en dat zelfs bedrijven als Exxon Mobil, die lang veel weerstand hebben geboden, langzaam hun kop uit het zand halen", oordeelt Christopher Flavin, de voorzitter van het WorldWatch Institute, een Amerikaanse milieudenktank.
 
De leden van de BRT zijn samen goed voor een derde van de totale waarde van de Amerikaanse beurs. Dat ze tot een consensus zijn gekomen over een onderwerp als klimaatverandering, is een klein wonder. Leden als Exxon and Peabody Energy Company, de grootste steenkoolproducent in de VS, waren altijd huiverig voor wetten of initiatieven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door het gebruik van fossiele brandstoffen terug te schroeven.
 
Het nieuwe standpunt van de BRT is het werk van bedrijven die eerder dit jaar een United States Climate Action Partnership (USCAP) lanceerden. Dat is een samenwerkingsverband van grote ondernemingen als Alcoa, BP America, Caterpillar, Duke Energy, DuPont, General Electric en Pacific Gas and Electric en niet-gouvernementele organisaties. Ze vinden dat het Amerikaanse parlement met wetten moet komen die de uitstoot van broeikasgassen in de VS de komende vijftien jaar met 70 procent reduceren. Dat doel moet bereikt worden met strengere verbruiksnormen voor auto's, huizen en toestellen en door een systeem van maximale uitstoothoeveelheden gekoppeld aan de handel in koolstofcertificaten.
 
De BRT gaat niet zo ver, maar suggereert wel een reeks maatregelen die in dezelfde richting gaan. De BRT pleit voor een nationaal register waarin alle uitstoot van broeikasgassen wordt bijgehouden en voor een beleid dat investeringen in technieken die de uitstoot terugdringen, aanmoedigt.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons