Armoede en onrecht bestrijden door betere toegang tot recht

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Wereldwijd kampen vier miljard mensen met armoede en onrecht. Duurzame ontwikkeling is pas mogelijk wanneer hun mensenrechten worden nageleefd en rechtssystemen ook kwetsbare groepen beschermen. Het samenwerkingsverband gaat daarom maatschappelijke organisaties in het zuiden en in Europa trainen in bevordering van mensenrechten en de rechtsstaat. De focus ligt hierbij op gemarginaliseerden en vrouwen. 

 

Martha Meijer, directeur van Aim for human rights, vindt de geïntegreerde aanpak van de alliantie een opvallend pluspunt. "Naast het maatschappelijke middenveld betrekt de Access to Justice Alliance ook overheden en ondernemingen bij duurzame ontwikkeling. De alliantie assisteert overheidsorganen bij het aanpassen van wetgeving en beleid, zodat veiligheid en sociale en economische rechten voor burgers worden gegarandeerd. Ook stimuleert de alliantie ondernemingen om mensenrechten in de bedrijfsvoering te verankeren." Samen met partners ontwikkelt de Access to Justice Alliance wereldwijd toepasbare methoden om activiteiten van overheden en bedrijven te analyseren én te lobbyen voor verbetering.

 

De Access to Justice Alliance richt zich op drie onderling verbonden thema’s: social justice, economic justice en transitional justice (overgang naar democratie en rechtsstaat). De vier organisaties in de Access to Justice Alliance vullen elkaar aan wat betreft thema’s en werkwijze. Aim for human rights is op het gebied van mensenrechten actief in capaciteitsopbouw, ontwikkeling van methoden en beleidsbeïnvloeding. CILC doet aan rechtsstaatontwikkeling middels trainingen van de juridische sector, academische uitwisseling en wetgevingsprogramma’s. Justitia et Pax Nederland is de katholieke organisatie voor gerechtigheid en vrede in Nederland en wereldwijd. Het NHC zet zich in voor opbouw en ontwikkeling van mensenrechtenorganisaties en van de juridische sector. Samen combineren de organisaties jarenlange ervaring en uitgebreide netwerken met partners in het zuiden.

De Access to Justice Alliance diende afgelopen week een subsidieaanvraag in bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

www.aimforhumanrights.nl

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons