Alles wat je moet weten over de opvolgers van de millenniumdoelen

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Wat zijn de sustainable development goals (of: werelddoelen) van de Verenigde Naties?
De werelddoelen zijn de opvolgers van de millenniumdoelen. De millenniumdoelen zijn in het jaar 2000 opgesteld door overheden en lopen eind dit jaar af.

TimelineBekijk hier een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen rondom het opstellen van de nieuwe doelen.

Waarom hebben we een nieuwe set doelen nodig?
De millenniumdoelen worden door velen gezien als de belangrijkste en meest succesvolle wereldwijde afspraken voor armoedebestrijding. Hoewel diverse doelen behaald zijn, leven er op dit moment nog steeds één miljard mensen van minder dan 1,25 dollar per dag en jaarlijks sterven er nog 300.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap of door complicaties rondom de geboorte. Je kunt de voortgang per doel bekijken op onze millenniumdoelenpagina.

Er is ook veel kritiek. Zo zouden de doelen te beperkt zijn, omdat ze met name gericht zijn op sociale ontwikkeling (educatie, onderwijs, gezondheidszorg) en omdat er weinig aandacht is voor duurzame en economische ontwikkeling en vrede en veiligheid. Ook wordt er in de millenniumdoelen niet gerept over mensenrechten. Een ander punt van kritiek is dat de doelen falen in het aanpakken van de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid.

Hoewel de millenniumdoelen in theorie voor alle landen gelden, worden ze in werkelijkheid beschouwd als doelen voor arme landen, met financiering uit rijke landen. Een groot verschil met de nieuwe doelen is dat deze voor alle landen zullen gelden. Er wordt verwacht dat alle landen zullen werken aan het behalen van de doelen.

Wat zijn de zeventien voorgestelde doelen?

 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
 6. Schoon water en sanitair voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Klimaatverandering tegengaan
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

De voorgestelde zeventien doelen bevatten 169 targets. Voorgestelde targets onder doel een zijn bijvoorbeeld het halveren van het aantal mensen dat in armoede leeft, en het uitbannen van extreme armoede (mensen die van minder dan 1,25 dollar per dag moeten leven).

Hoe zijn de doelen gekozen?
De nieuwe set doelen is, in tegenstelling tot de millenniumdoelen, niet alleen binnen de muren van de VN bedacht. Het formuleren van 'duurzame ontwikkelingsdoelen' was een uitkomst van Rio+20, de VN top over duurzame ontwikkeling die in juni 2012 plaatsvond. Een open werkgroep werd ingesteld door de VN om tot een voorstel voor deze nieuwe set doelen te komen.

De open werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van zeventig landen, had zijn eerste bijeenkomst in maart 2013 en publiceerde haar slotdocument met zeventien suggesties voor doelen in juli 2014. Daarover onderhandelden de 193 lidstaten van de VN de eerste maanden van dit jaar over. Sommige dingen zijn anders geformuleerd en er zijn wat komma's verschoven, maar het aantal doelen is hetzelfde gebleven. Die zeventien doelen moeten tussen 25 en 27 september door wereldleiders worden goedgekeurd tijdens een speciale top over de doelen in New York. 

Naast de open werkgroep, organiseerde de VN een serie van “mondiale gesprekken”. Dat betekende dat mensen wereldwijd gevraagd werd wat zij belangrijk vonden, door middel van consulaties, enquêtes en een wereldwijde survey. Met deze online enquête, “My World”, konden mensen van over de hele wereld laten weten welke thema’s zij belangrijk vinden. Bijna acht miljoen mensen hebben de enquête inmiddels ingevuld. De resultaten van al deze gesprekken en enquêtes werden besproken door de open werkgroep. 

Hoe worden de doelen gefinancierd?
De doelen zullen 'geen miljarden, maar biljoenen' kosten, stelt de Wereldbank. Schattingen lopen uiteen van 2 biljoen tot 4,5 biljoen per jaar, of ongeveer 4 procent van het mondiale BNP. Rijke landen beloofden in juli, tijdens een grote financieringstop in Addis Abeba, opnieuw om 0,7 procent van hun bruto nationaal product aan ontwikkelingssamenwerking te besteden, maar slechts een handjevol landen houdt zich daaraan. Naast ontwikkelingssamenwerking spelen dus ook andere geldstromen een rol, zoals investeringen van bedrijven, fiscale hervormingen en het aanpakken van zaken zoals belastingontwijking. Maar hoe de doelen precies gefinancierd worden, moeten we nog zien. 

Wanneer zullen de nieuwe doelen ingaan?
Als de VN-lidstaten het eens zijn over de voorgestelde zeventien doelen tijdens de VN-top van 25 tot en met 27 september dit jaar, zullen de doelen vanaf januari 2016 van kracht zijn en in 2030 aflopen.

Lees verder in ons dossier over de werelddoelen

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons