Afghanen op top slecht vertegenwoordigd

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Ook Nederlandse ngo’s moeten vanaf de zijlijn toekijken, hoe hecht hun band met Afghanistan ook is. Oxfam International vindt het niet vreemd dat ngo’s op een statenvergadering afwezig zijn, maar betreurt de geringe input vanuit de Afghaanse bevolking. Alleen de Agency Coordinating Body for Afghan Relief (ACBAR), – die overigens een Nederlandse directeur heeft – is aanwezig. Aan ACBAR de taak in drie minuten de wens van de bevolking ten aanzien van de inspanningen van de internationale gemeenschap te uiten.
Dat lijkt een onmogelijke taak.

In Afghanistan groeit het anti-Amerika gevoel, maar tegelijkertijd zijn veel Afghanen voor hun dagelijks brood afhankelijk van de  ‘bezetters’. Op de conferentie van vandaag zal er weinig kritiek klinken aan het adres van de Verenigde Staten of de militaire strategie. Ook ten aanzien van de andere buitenlandse troepen zal geen verkeerd woord vallen: voor hun strijd tegen de ‘Taliban’, die ook steeds meer burgers aantrekt, is het regime immers afhankelijk van buitenlandse steun.

Wie, wat waar?
Vandaag vergaderen 75 landen, waaronder de Verenigde Staten, Iran, Pakistan en Rusland, over hun toekomstige strategie ten aanzien van Afghanistan. De conferentie met de officiële titel International Conference on Afghanistan: a Comprehensive Strategy in a Regional Context vindt plaats in het World Forum in Den Haag.

Naast de landen zijn ook Aga Khan Development Network, de Europese Unie, de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de North Atlantic Treaty Organization (NATO), de Organization of the Islamic Conference, Wereldbank, Islamic Development Bank (IDB), VN, United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) en ACBAR (Agency Coordinating Body for Afghan Relief) aanwezig.

Waarnemers zijn: Het Rode Kruis, het Europees Parlement
ICRC, OECD, OSCE, League of Arab States. De sprekers hebben allen drie minuten tijd om hun mening te geven.

Situatie verslechtert
Er is wel reden voor kritiek: volgens zowel Oxfam als het Rode Kruis verslechtert de situatie van de gewone bevolking razendsnel. "Een intensivering en verspreiding van geweld duwen delen van Afghanistan in de richting van een ernstige humanitaire crisis", waarschuwt de internationale hulporganisatie Oxfam. "De humanitaire situatie in Afghanistan en Pakistan wordt de komende tijd nog zorgelijker. Het gewapende conflict in Afghanistan wordt steeds feller en de veiligheid neemt af", stelt het Internationale Rode Kruis. Beide zijn echter geen spreker op de conferentie, alleen het Rode Kruis is aanwezig, als ‘waarnemer’.

Volgens Oxfam Novib is de militaire strategie niet de belangrijkste voor de toekomst van Afghanistan. Directeur Farah Karimi: "Vandaag zijn ministers uren bezig de veiligheid en maatregelen tegen het terrorisme te bespreken, maar het conflict is slechts deel van het probleem. De leefomstandigheden van vele Afghanen gaan te langzaam vooruit of verslechteren. Daardoor worden steeds meer mensen gedwongen samen te werken met de Taliban, waardoor de veiligheidssituatie nog verder achteruitgaat."

Zij wijt dit aan een verkeerde inzet. "De reactie op de voortdurende humanitaire crisis is traag, gefragmenteerd en onvoldoende. Hulp is niet effectief geweest. Veel te veel geld is uitgegeven aan buitenlandse ondernemers of aan projecten waar de meest kwetsbare Afghanen geen baat bij hebben. Zelfs voor noodhulp zijn onvoldoende middelen."

hulppost
Foto’s Het Rode Kruis

Eigen conferentie
Gender Concerns International, die probeert de belangen van vrouwen in vredesprocessen op de agenda te krijgen, heeft al van tevoren bedacht dat de inspraak van Afghaanse vrouwen op de conferentie te minimaal zal zijn, en daarom een eigen conferentie belegd in Kabul in juni. Ook andere ngo’s hebben ‘Den Haag’ aangegrepen om bijeen te komen voor een eigen actieplan.

Na alle inbreng van landen zal aan het eind van de middag een slotverklaring geformuleerd worden. Minister Verhagen hoopt op een langdurige betrokkenheid bij Afghanistan van vele landen. Dat die betrokkenheid ook zal afhangen van de inhoudelijke agenda, die logischerwijs door de Afghaanse bevolking gemaakt zou moeten worden, lijkt echter te zijn vergeten. Mocht er vandaag onverhoopt toch een heldere toekomstvisie worden geproduceerd, dan is het misschien tijd om te horen hoe Afghanen er zelf over denken, mét alle ´zijlijn-agenda´s erbij.

Op de foto helemaal boven: Een familie wacht op voedsel bij een uitgiftepunt in het Khanabad district van de Kunduz provincie.


 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons