Achtergrond

415 laboratoria voor innovatie

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Vanuit hun positie als raadsleden bekijken Michael Yap (PvdA, Roosendaal) en Roxanne van Wunnik (CDA, Maastricht) de wereld anders dan de vertegenwoordigers van organisaties. 'Wij vertegenwoordigen geen organisaties, zelfs geen gemeenten, maar burgers.' Met dit in het achterhoofd willen zij een paar kanttekeningen plaatsen bij de discussie 'De staat van de hulp'. Ze volgen daarbij de trends zoals staatssecretaris Knapen die geschetst heeft.

1. Van Ontwikkelingssamenwerking naar Internationale samenwerking
Nederlandse gemeenten hebben natuurlijk veel kennis op het gebied van de speerpunten zoals die nu in het OS beleid geformuleerd zijn: water, voedsel, seksuele gezondheidszorg en recht en vrede in fragiele staten. Het WRR-rapport 'Aan het buitenland gehecht' (Amsterdam, 2010) constateert dat de gemeentelijke bijdrage aan internationale veiligheid en ontwikkelingssamenwerking snel aan belang wint. Maar, concluderen de auteurs: " De Nederlandse overheid verkiest tot nog toe met name een rol als financier en schrikt er nog voor terug de expertise en contacten van subnationale overheden in te zetten in de ontwikkeling en uitvoering van haar buitenlandbeleid. Het zijn in ons land gescheiden circuits. Mede door hun staatsstructuur zijn andere landen hier verder mee." (pp. 117-118).

Dit is zeer spijtig. Gemeenten kunnen en willen graag bijdragen aan nationaal beleid ook als dit over de grens is: expertise voor goed bestuur, het werken aan de Global Public Goods en bewustwording over de millenniumdoelen. De samenwerking zal naar onze smaak niet meer alleen met het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn, maar ook met de vakdepartementen die immers meer en meer een internationale agenda hebben.

2. Niet langer 1 op 1
De driehoek burger-overheid-bedrijfsleven herhaalt zich ruim 400 keer op lokaal niveau. Dit zijn allemaal laboratoria voor innovatie en heel vaak met internationale connecties. Castells schrijft in de conclusie van End of Millennium dat gemeenten steeds belangrijker zullen worden (Blackwell publishers, 2010): “The era of globalization of the economy is also the era of localization of polity. What local and regional governments lack in power and resources , they make up in flexibility and networking. They are the only match, if any to the dynamism of global networks of wealth and information”. (p. 394)

3. Grotere diversiteit
De opkomst van het particulier initiatief wordt door gemeenten sterk gewaardeerd omdat het (mondiaal) burgerschap bevordert. In de Millennium Gemeente campagne worden Teams 2015 opgezet van waaruit die particuliere initiatieven gestimuleerd en ondersteund kunnen worden. Samenwerking met op internet gebaseerde crowd funding initiatieven ligt voor de hand, omdat ook die groepen baat hebben bij zichtbaarheid niet alleen op het internet, maar ook 'real life'. Dit is een taak die bij gemeenten ligt, maar steun vanuit de centrale overheid is welkom, omdat dat het mogelijk maakt om landelijke impact en hogere kwaliteit te bereiken.

4. Opkomst van zuidelijke NGO's.
In het Zuiden groeit de markt voor kennis over het lokaal bestuur en de kwaliteit van Zuidelijke experts en consultancies neemt toe. Nederlandse gemeenten werken dan ook veel met hen samen in het buitenland. Het internationale bedrijf van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG International) heeft zelfs een dochteronderneming in Zuid-Afrika. Zo is zij beter in staat om expertise over lokaal bestuur in het zuidelijk Afrika  te identificeren. Zuidelijke expertise die ze inzet in projecten gefinancierd door internationale donoren en (trend van de toekomst!) door Afrikaanse gemeenten.

5. Afnemend vertrouwen
Bas Heijne schreef in NRC Weekend 28-29 januari 'De burger is buitenstaander. Hij voelt dat er iets voor hem wordt afgeschermd. Vertegenwoordigers van het geïnstitutionaliseerde idealisme spreken weliswaar nog vanuit een algemeen belang, maar dat belang wordt niet meer gevoeld.' En oud-NRC-correspondent Stéphane Alonso schreef na acht frustrerende jaren in Polen bij terugkomst in Nederland,: 'Waar kun je als mens nog naar streven, als elke stoeptegel al recht ligt?' (27-2-2012, p. 4). Uitstijgen boven beperkt eigenbelang is de essentie van burgerschap. Als Nederland overeind wil blijven in die complexe internationale netwerksamenleving hebben we vooruitdenkende, internationaal georiënteerde netwerkende burgers nodig. Te veel circuits zijn nu gescheiden. Het is tijd om ze te verbinden.

Michael Yap is PvdA-raadslid in Roosendaal. Roxanne van Wunnik is CDA-raadslid in Maastricht. Beiden zijn Jonge Raadsleden binnen de Millennium Gemeente campagne.

Foto: Millennium Gemeenten laten zich inspireren door de nieuwe generatie

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons