Polen leeft Europese natuurwetten niet na bij kap oerbos

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

6.300 Nederlanders tekenden tegen kap Pools oerbos. Europese Commissie is bezorgd en overweegt inbreukprocedure tegen Polen.

Laatste nieuws

 

Zojuist kondigde de Poolse minister Jan Szyszko van milieu aan het laatste Europese oerbos van de UNESCO lijst van werelderfgoed te willen schrappen. Tijdens een interview met een Poolse journalist van het radiostation TOK FM, gaf de minister aan de inschrijving op die lijst een fout te vinden en het oerbos van de lijst te willen halen. Poolse natuurbeschermers zijn verbijsterd over deze mededeling van de minister. (Inmiddels doet het ministerie er alles aan deze mening van de minister te nuaceren).

 

 

De kap in het oerbos van Bialowieza ging afgelopen donderdag opeens een dag eerder van start dan aangekondigd. De Poolse minister van Milieu Jan Szyszko en het Poolse Staatsbosbeheer probeerden de afgelopen dagen de illegale kap in het oerbos te verantwoorden door te suggereren dat door de sterfte van bomen, ten gevolge van de letterzetterplaag (een kleine schorskever), belangrijke soorten en biotopen in gevaar kwamen en kap dus noodzakelijk was. Door snel van start te gaan greep het Pools Staatsbosbeheer haar kans om nog voor de Europese Commissie haar oordeel had kunnen geven een deel van de bomen te oogsten.

Eurocommissaris Vella gaf één dag later zijn voorlopig oordeel. Daarin sprak hij zijn zorgen uit over de voorgenomen verdrievoudiging van de hoeveelheid te kappen hout. Een vergroting van 48 duizend naar 188 duizend kubieke meter hout in 10 jaar. Vella antwoordde op vragen van het Eurpees parlement dat de Commissie het starten van een ‘inbreukprocedure’ overweegt als ook na het bekijken van de door de Poolse regering aangeleverde bewijzen er sprake is van illegale kap. Daarmee wil hij zorgen dat de Europese wetgeving in Polen gehandhaaft blijft.

Zweem van wetenschappelijkheid

Ondertussen wordt naarstig geprobeerd om een zweem van wetenschappelijkheid aan het kapbesluit van minister Szyszko te geven. Medewerkers van het Poolse Staatsbosbeheer werden in opdracht van datzelfde Staatsbosbeheer midden in hun vakantie het bos in gestuurd om de natuur te inventariseren. Met dat onderzoek wil het Poolse Staatsbosbeheer bewijzen dat economisch gebruik van het bos de te beschermen natuur niet negatief beïnvloed. Bij dat onderzoek zijn diverse wetenschappelijke instituten betrokken, maar in een discussie met experts wist het Staatsbosbeheer geen enkele gerenomeerde natuurbeschermingswetenschapper te noemen. Gezien de internationale reuring mag dat ook geen verbazingwekken. Iedere natuurbeschermingswetenschapper die in dit onderzoek genoemd wordt zal naar alle waarschijnlijkheid een paria worden in de wereld van de internationale wetenschap.

Kap goed voor de natuur

Met het inventarisatie onderzoek probeert de minister zich te voorzien van bewijzen waarmee hij zijn claim dat de kap goed zou zijn voor de bescherming van Natura 2000 soorten, kan onderbouwen. Helaas voor de minister is gedegen, onafhankelijk en door wetenschappelijke autoriteiten ondersteund onderzoek noodzakelijk om deze claims te staven; dat is praktisch onmogelijk. Kort en bondig gezegd staat minister Szyszko straks hoe dan ook in zijn hemd voor het Europees Hof, als hij zich moet verantwoorden voor zijn illegale besluit. Het is dus meer dan waarschijnlijk dat dat besluit uiteindelijk zal resulteren in een dwangsom of zware boete voor Polen.

[[{“fid”:”48293″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:”Zeearend”,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:”Zeearend”},”type”:”media”,”attributes”:{“alt”:”Zeearend”,”title”:”Zeearend”,”style”:”height:401px; width:571px”,”class”:”file-default media-element”}}]]

Zeearend – Foto: Wikimedia

Broedgevallen

Het kappen van bomen midden in het broedseizoen, ook al zijn die dood, kan natuurlijk alleen maar resulteren in het verstoren van beschermde vogels uit de Vogelrichtlijn net zoals de uitgevoerde inventarisatie overigens. Er zijn in het bos broedende zwarte ooievaars, zeearenden, oehoes, dwerguilen, ruigpootuilen, drieteenspechten, withalsvliegenvangers en kraanvogels aangetroffen. Die zullen dit jaar wel eens een minder groot broedsucces hebben, door alle verstorende activiteiten in het bos.

Een zwarte ooievaar hoeft ook niet op veel respect te rekenen

 

Rond de nesten van de door de Vogelrichtlijn beschermde soorten worden gelukkig wel beschermingsgebieden vastgesteld waar geen kap mag plaats vinden. Droevig is dat dat echt noodzakelijk is, omdat de houthakkers extern ingehuurd worden en weinig affiniteit hebben met de natuur. Die houthakkers gaan niet spontaan wegblijven van de nesten. Bovendien zijn ze zoals we eerder zagen bereid op de vuist te gaan met iedereen die ze in de weg zit. Een zwarte ooievaar hoeft ook niet op veel respect te rekenen van deze figuren.

Opstoken

Wat er op het moment aan voorgenomen kap plaatsvindt, vindt overigens plaats langs de paden en wegen, beweert het Poolse Staatsbosbeheer, om de veiligheid van toeristen te kunnen garanderen. Onderwijl nam het Poolse parlement een nieuwe wet aan die het mogelijk maakt om het hout uit het oerbos als biobrandstof te verstoken in elektriciteitscentrales. Greenpeace Polen constateerde droog dat het daarmee steeds waarschijnlijker wordt dat het nationaal erfgoed door deze regering opgestookt gaat worden in Poolse elektriciteitscentrales. Gekscherend noemde een aantal parlementsleden het ingediende amendement ook al het 'letterzetter amendement', een referentie naar het kevertje wat de minister beweert te willen bestrijden.

Nederlanders tekenen voor oerbos

In eerdere berichten heeft OneWorld opgeroepen om de petitie op om de kap te stoppen te tekenen en te delen, iets wat massaal gebeurde (en nog steeds kan). Dat leverde in totaal 163.600 handtekeningen op, waarvan er 32.500 uit het buiten land kwamen en 6.300 uit Nederland. Van alle buitenlanders vormde de Nederlanders de grootste groep. Niet verbazingwekkend als we bedenken dat Nederlanders al in de 70'er jaren dit prachtige gebied ontdekten en de hele nieuwe wildernis in Nederland er op geïnspireerd is. Al die handtekeningen zijn een krachtig signaal voor het behoud van het laatste ongerepte oerwoud van Europa.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons