DIY: wc doorspoelen met regenwater

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

English version

Om de planten van mijn daktuin  te bewateren heb ik al enige jaren een regenton op mijn dak staan. Maar wat ik jammer vond, is dat de altijd volle regenton in de winter dan onaangeroerd blijft. Ik vroeg mij dus af: hoe kan ik al dat water in de ton in de winter nuttig gebruiken? Kan ik de ton misschien aan de lager gelegen wc aansluiten? De Willie Wortel in mij toog aan het werk, en kwam met het volgende ontwerp:

Rainproof Rave & RideOp 1 november kleurt de Rainproof Rave & Ride de Dam heel even groen. De reden: Door klimaatverandering ontregelen megabuien steeds vaker grote steden met miljardenschade en overlast tot gevolg. Deze ludieke actie laat stadsbewoners op aanstekelijke wijze zien hoe zij zelf regenwater kunnen opvangen en creatief gebruiken voor een groene, duurzame en regenbestendige stad. Be part of it: www.rainproofride.nl

 

 

Je eigen regenwaterspoelsysteem
Dit stappenplan is bedoeld om op een eenvoudige wijze je wc door te spoelen vanuit een regenton. Hierbij ga ik ervan uit dat de regenton op een dakterras of balkon staat, in ieder geval verhoogd, bóven de spoelbak van de wc. In dat geval kan de spoelbak zich vullen onder vrij verval. Is dit niet het geval dan is een andere aanpak nodig, waarbij een pompje tussen de regenton en de spoelbak geplaatst wordt.

Wat heb je nodig?
Het regenwaterspoelsysteem bestaat uit een regenton, aangesloten op de dakgoot/regenpijp, met daaraan een kraan met een slang die naar spoelbak loopt. De slang wordt bevestigd aan een tweede vlotterkraan  in de spoelbak. De onderdelen die je moet aanschaffen zijn:

 • Regenton
 • Regenton vulautomaat
 • Gardena kraan
 • Tuinslang
 • Gardena tuinslang koppelingen (2x)
 • Waterdief
 • Vlotterkraan
 • Wc met spoelbak met ruimte voor tweede vlotterkraan

De onderdelen van deze installatie (inclusief regenton) kosten in totaal tussen de €50,- en €100,-

Voor je aan de slag kan moet je eerst een en ander checken:

 • Is mijn dakterras sterk genoeg voor een regenton van ca. 200 liter?
 • Is er minstens 2 meter hoogteverschil tussen regenton en spoelbak?
 • Past er een tweede vlotterkraan in mijn spoelbak?

Uitvoering

1. Plaats de regenton, eventueel op een verhoging, en verbind deze met een vulautomaat aan de regenpijp.

gardenakraan met aansluitstuk
De Gardena kraan met aansluitstuk

2. Zorg dat de regenton aan de onderzijde een kraan heeft, die geschikt is om een tuinslang op aan te sluiten. Ik heb daar een regentonkraan met type Gardena aansluiting voor gekozen.

3. Verbind een standaardmaat tuinslang met koppelstukken aan de regenton. Zorg dat de tuinslang lengte genoeg heeft om de spoelboek van de wc te halen.

4. Leidt de tuinslang naar de spoelbak. Hiervoor moet wellicht een gat in de muur/raamkozijn of het dak gemaakt worden. Zorg dat deze doorvoer zodanig (eventueel door een vakman) wordt aangelegd dat geen lekkage ontstaat. Maak zo mogelijk gebruik van ventilatieopeningen.

5. Zet ook een koppelstuk aan het andere uiteinde van de tuinslang.

vlotterkranen
De spoelbak met twee vlotterkranen.

6. Plaats een tweede vlotterkraan in de spoelbak. Gebruik de vlotterkraan met de minste weerstand voor de regentonaansluiting.

7. Maak op de tweede vlotterkraan een Gardena aansluiting bijvoorbeeld met een 'waterdief'

8. Sluit de slang aan en draai de kraan op de regenton open. Ontkoppel de slang bij de spoelbak en laat de lucht uit de tuinslang ontsnappen alvorens de slang opnieuw aan te sluiten.

9. Draai de kraan van de waterleiding naar de spoelbak dicht.

Nu heb je je eigen regenwaterspoelsysteem!

Onderhoud:
Mijn systeem werkt inmiddels al een half jaar probleemloos, maar ik kan me voorstellen dat onderhoud af en toe noodzakelijk is.

 • Check daarom geregeld de vervuiling van de regenton op bladafval en ander vuil van het dak, die het systeem kunnen verstoppen.
 • Als het stevig gaat vriezen is het wellicht raadzaam de slang leeg te laten lopen om scheuren in de slang te voorkomen.
 • Als uw regenton zich na een fikse regenbui weer gevuld heeft dan moet u wel even de lucht uit de tuinslang laten ontsnappen.
 • Is de regenton leeg na enige tijd van droogte? Draai dan gewoon het kraantje van de waterleiding weer open. De spoelbak vult zich weer gewoon met kraanwater.
 • Werkt nog niet? U kunt natuurlijk Gijs Doeglas benaderen (via website Amsterdam Rainproof) of iemand met twee rechter handen.

Wie is Gijs?Gijs Doeglas is milieuwetenschapper en als zelfstandige (www.DWMA.nl) gevestigd in het centrum van Amsterdam. Hij adviseert over water, milieu en ecologie waarbij zijn specialisme het Waddengebied is. Gijs woont met zijn gezin in het centrum van Amsterdam waar hij op het dakterras een daktuin onderhoudt, waarbij de regentontoiletspoeler een hobbyproject is.

ENGLISH VERSION

DIY: Flush your toilet with rainwater

In the run up to the Rainproof Rave & Ride we’re uploading a few weekly DIY tips, with novel applications of rainwater in mind. This week: how you can make a clever toilet-flushing system using a rainwater.

TIP – I have had a waterbutt on my roof for watering the plants for years now. But I always thought it was such a shame that the perpetually full waterbutt  remained untouched in Winter. So I asked myself, how can I make use of all that water in the Winter months? Could I connect the waterbutt to the toilet below? The Doc Brown in me set to work, and came up with the following design:

Your own rainwater flushing system
This step-by-step guide provides you with an easy way to flush your toilet with water collected in a waterbutt. This guide assumes that the waterbutt is on a roof terrace or balcony, or at least higher than the cistern. Thus allowing the cistern to fill with water using gravity. If this isn’t the case, then you will need a different approach, perhaps using a pump to move the water from the waterbutt to the cistern.

What do I need?
The rainwater flush system consists of a waterbutt, connected to a gutter/rainpipe using a tap and hose that runs to the cistern. The hose is attached to a float valve within the cistern. The parts you need are:

 • Waterbutt
 • Gardena tap
 • Garden hose
 • 2x Gardena hose connectors
 • Gardena round tap connector
 • Float valve
 • A cistern with space for a second float valve

The parts required for this installation (including waterbutt) comes to about €50-100.

Things to check before you start:

 • Is my roof terrace strong enough to hold a 200 litre waterbutt?
 • Is the waterbutt at least 2 metres higher than the cistern?
 • Does a second float valve fit in the cistern?

How to

1) Place the waterbutt on the roof terrace/balcony and connect it to the gutter using.
2) Make sure the waterbutt has a tap at the bottom, to which you can attach a hosepipe. I chose a waterbutt tap with a Gardena attachment for this.
3) Attach a standard size hose to the waterbutt using the Gardena connections. Make sure the hose is long enough to reach the toilet’s cistern.
4) Lead the hose to the cistern. For this you will need a hole in the wall/windowframe or roof. Make sure that this opening is made such that no leakage occurs (perhaps by a professional). Make use of existing ventilation openings.
5) Attach another Gardena connector to the other end of the hose.
6) Put a second float valve in the cistern. Ensure that the float valve with the least resistance is used for the waterbutt connection.
7) Attach the second float valve to a Gardena connector, for example, a round tap connector.
8) Connect the hose and turn on the tap on the waterbutt. Detach the hose at the cistern and let the air escape before reattaching.
9) Turn off the tap from the watersupply to the cistern.

Now you have a rainwater flushing system!

Maintenance:
My system has been working flawlessly for six months, but I can imagine that maintenance might be needed in the future.

 • Check the waterbutt frequently for any debris like leaves. These could clog up the system.
 • If you know the weather will be below freezing it is advisable to empty the hose to prevent damage to the hose.
 • If the waterbutt is empty after a dry spell, just turn on the tap to the main water supply again and the cistern will automatically fill up.
 • Still not working? You can of course contact Gijs Doeglas (via the Amsterdam Rainproof website) or someone you know who has two right hands.

[[{“fid”:”40236″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:”Word abonnee van OneWorld magazine en betaal 10 nummers voor 25 euro”,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:”Word abonnee van OneWorld magazine en betaal 10 nummers voor 25 euro”},”type”:”media”,”attributes”:{“alt”:”Word abonnee van OneWorld magazine en betaal 10 nummers voor 25 euro”,”title”:”Word abonnee van OneWorld magazine en betaal 10 nummers voor 25 euro”,”style”:”height:73px; width:581px”,”class”:”file-default media-element”}}]]

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons