‘De nieuwe waterdoelen zijn veel ambitieuzer’

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Wat doet het Wereld Jongeren Parlement voor Water
“Het Parlement is een wereldwijd netwerk van ongeveer 80 jongeren die zich inzetten voor water. Wij proberen jongeren een stem te geven bij internationale onderhandelingen over water, en we werken in het land waar we wonen aan lokale waterproblemen. In België kun je bijvoorbeeld denken aan vervuilde rivieren, zoals de Schelde.” 

“Het Parlement kwam voor het eerst samen tijdens het Wereld Water Forum in 2012, het grootste internationale evenement over water dat iedere drie jaar plaatsvindt. Het was oorspronkelijk bedoeld om jongeren een plek te geven tijdens die conferentie, maar we besloten daarna dat we permanent als netwerk wilden functioneren. Daarom bestaat het Parlement nu nog steeds. We zijn sindsdien bij alle grote waterconferenties geweest om te zeggen dat jongeren actief betrokken moeten worden bij onderhandelingen en beslissingen in de watersector.”

Interviewserie

Met de deadline van de millenniumdoelen in zicht wordt het tijd om naar de duurzame ontwikkelingsdoelen te kijken. Die worden naar verwachting vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september. In de aanloop naar die top interviewen we zeventien jonge mensen over de nieuwe doelen.

 

Dit is de zesde aflevering over het zesde doel: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

 

Waarom is water zo belangrijk?
“Je kunt water  zien als de sleutel tot ontwikkeling. Water heeft  met zoveel  dingen te maken, zoals hygiëne, gezondheid, voedsel en onderwijs. Je kunt in een gemeenschap wel een ziekenhuis neerzetten, maar zonder water zal dat nooit functioneren. Hetzelfde geldt voor landbouw, dat is onmogelijk zonder water. En vooral meisjes missen vaak school door problemen rondom water, bijvoorbeeld doordat er geen toiletten zijn of omdat ze water moeten halen.”

In de millenniumdoelen stond dat ‘het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater en sanitatie’ gehalveerd moest zijn in 2015. Is dat gelukt?
“Dat was inderdaad een onderdeel van het zevende millenniumdoel ('meer mensen in een duurzaam leefmilieu', red.). De doelstelling over water is gehaald, maar die over sanitaire voorzieningen niet (zie kader, red.). Je kunt je afvragen hoe goed de doelstelling over drinkwater was, daarin stond namelijk dat mensen toegang tot ‘verbeterd water’ moesten hebben. Dus als  een chemisch vervuilde rivier wordt schoongemaakt, maar  dieren doen er nog steeds hun behoefte in, dan is de doelstelling in principe gehaald. Maar dan heb je nog steeds geen schoon water. Die definitie is dus niet helemaal zuiver, wat waarschijnlijk een politieke keuze was. Men durfde zich niet toe te leggen op volledig schoon water.”

Water wereldwijd

Tussen 1990 en 2012 hebben 2,3 miljard mensen toegang gekregen tot beter drinkwater, zeggen de Verenigde Naties. Daarmee is het millenniumdoel om het aantal mensen zonder toegang tot beter drinkwater te halveren behaald. In 2012 zaten 748 miljoen mensen nog steeds zonder toegang tot schoon drinkwater. 

 

 

Volgens het millenniumdoel moest 75 procent van de wereldbevolking in 2015 toegang hebben tot verbeterde sanitaire voorzieningen. Dat aantal steeg tussen 1990 en 2012 van 49 naar 64 procent, maar de 75 procent wordt waarschijnlijk niet gehaald. 2,5 miljard mensen in ontwikkelingslanden missen nog steeds toegang tot sanitaire voorzieningen.

Momenteel worden de duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld, de opvolgers van de millenniumdoelen. Welke plek heeft water in die agenda?
“Na lange onderhandelingen liggen er nu zeventien voorgestelde doelen op tafel, waarvan één doel specifiek over water gaat, namelijk het zesde. De ambitie van deze doelen ligt veel hoger dan de millenniumdoelen. Het doel is nu om iederéén voor eind 2030 toegang tot drinkwater te geven. En niet zomaar water, maar echt schoon water dat onafgebroken beschikbaar is en waar je op een veilige manier bij kunt. Nu worden vrouwen die water gaan halen regelmatig aangevallen of verkracht. Dat soort dingen moet je meenemen in een doel over water.”

Politici investeren liever in schoon drinkwater dan in toiletten

En sanitaire voorzieningen?
“Hoewel er de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt, hebben 2,5 miljard mensen in ontwikkelingslanden nog steeds geen sanitaire voorzieningen zoals toiletten. Het is eigenlijk nog steeds een taboe, iets waar mensen liever niet over praten. Politici investeren liever in schoon drinkwater dan in toiletten. Nu de balans opgemaakt wordt na vijftien jaar millenniumdoelen, moeten politici erkennen dat er meer investeringen moeten komen. Het is ook financieel voordelig om dat te doen, want door te investeren in sanitatie kun je de kosten van de gezondheidszorg terugdringen. Mensen worden tenslotte minder vaak ziek als ze goed hun handen wassen.”

Wat zijn volgens jou de belangrijkste dingen die er anders moeten?
“Ik denk dat er zowel aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde iets moet veranderen. De hoeveelheid water op de wereld blijft kwantitatief gelijk, maar de kwaliteit staat onder druk door vervuiling. De beschikbare hoeveelheid schoon zoet drinkwater neemt dus af. Watervervuiling kun je vaak niet terugdraaien. We moeten dus zorgen dat er geen afval meer geloosd wordt in water, zodat er genoeg schoon water beschikbaar is.”

OneWorld waterOp OneWorld Water lees je alles over onze watervoetafdruk

“Ook moeten we minder water verbruiken, dat is de vraagkant. Onze landbouw en industrie gebruiken ontzettend veel water, daarvoor moeten bijvoorbeeld efficiëntere technologieën uitgevonden worden. Met onze steeds luxere levensstijl verbruiken we ook als individuen meer water. Door minder vlees te eten en minder kleding te kopen wat met veel water geproduceerd is, kunnen we onze watervoetafdruk verkleinen. Daarvoor is meer bewustzijn nodig, zodat mensen weten hoeveel water er in andere landen gebruikt wordt voor de producten die zij kopen.”

“Ik geloof ook dat bewustzijn van gewone burgers essentieel is om de duurzame ontwikkelingsdoelen succesvol te maken. Mensen moeten het belang van water en van die agenda inzien, zodat het geen papiertje wordt wat in de kast komt te liggen. Als dat gebeurt, kan niks de duurzame ontwikkelingsdoelen redden.”

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons