Post Academische Opleiding: Besturen van Filantropische Fondsen

- VU Academie voor Sociale Wetenschappen

KLAAR VOOR EEN NIEUWE GENERATIE BESTUURDERS

Veel potentiële bestuursleden hebben ruime ervaring opgedaan als professional binnen een bepaald vakgebied. Voor het besturen van filantropische (vermogens)fondsen zijn daarnaast specifieke kennis en vaardigheden noodzakelijk. De opleiding Besturen van Filantropische Fondsen is gericht op vrijwilliger-bestuursleden van (vermogens)fondsen, of iedereen die overweegt om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur.

Aan de hand van thematische bijeenkomsten rusten wij u in een kort tijdsbestek toe om de kwaliteit, effectiviteit en impact van het betreffende fonds te vergroten en om voorbereid zitting te nemen in een bestuur van een fonds.


INHOUD OPLEIDING

Tijdens de colleges worden huidige en toekomstige bestuurders uitgedaagd om op basis van nieuwe kennis te reflecteren op het besturen van een fonds. Praktische toepassing van de behandelde stof is hierbij van wezenlijk belang. Tijdens de eerste cursus wordt ingegaan op de omvang, indeling en het ontstaan van de Nederlandse filantropische en non-profit sector. Ook komt de rol van filantropische (vermogens)fondsen in de context van de hedendaagse participatiemaatschapij aan bod. Tijdens de tweede cursus wordt aandacht besteed aan de samenstelling en het kiezen van een bestuur, bestuurdersaansprakelijkheid, transparantie, en aan theorieën over bedrijfsmatig werken binnen een non-profit organisatie. Tijdens de derde cursus komen onderwerpen als risicobeheer, het opstellen van financieel beleid, het uitvoeren hiervan en financiële verslaglegging aan bod. Tot slot besteden we tijdens de vierde cursus aandacht aan theorieën over het opzetten en evalueren van projecten. Elke cursus beslaat twee kleinschalige colleges van vier uur (zie hieronder).

Cursus Startdatum Locatie
»» Het Domein van de Filantropie
»» Het Besturen van (Vermogens)Fondsen
»» Visie, missie en strategie van een filantropische (vermogens)fonds
»» Realiseren van de doelstellingen van een filantropisch (vermogens)fonds
»» Adviesrapport
31 januari 2018
22 maart 2018
24 mei 201820 september 2018

Einde leergang

VU Amsterdam
VU Amsterdam
VU AmsterdamVU Amsterdam

Op locatie


PROGRAMMA OPLEIDING BESTUREN VAN FILANTROPISCHE FONDSEN

De colleges vinden plaats op donderdagen van 17.00 tot 21.00 uur. Een lichte maaltijd wordt voor u verzorgd. Voor het afsluiten van de gehele reeks past u de theorie toe bij een filantropisch (vermogens)fonds door het schrijven van een adviesrapport (afstudeerthese circa 20 pagina’s) aan het betreffende fonds. Wanneer uw eindverslag als voldoende wordt beoordeeld, ontvangt u het certificaat.


TESTIMONIALS

In september 2010 begon de eerste cyclus van de opleiding Besturen van Filantropische Fondsen. Enthousiaste kandidaten met uiteenlopende achtergronden hadden één gezamenlijk doel: beter in staat te zijn een grotere bijdrage te leveren binnen het bestuur van een (vermogens)fonds.


AANMELDEN ALS STAGEFONDS

Het fungeren als stagefonds voor de opleiding Besturen van Filantropische Fondsen heeft een aantal voordelen voor uw organisatie. De organisatie van het stagefonds wordt kosteloos onderworpen aan een grondige analyse aan de hand van voor de voor uw organisatie relevante theoretische inzichten. Aan de hand van de analyse komen cursisten tot aanbevelingen die zijn afgestemd op uw fonds. Deze aanbevelingen kunnen bijdragen tot verdere professionalisering en betere prestaties. Mocht u hier meer informatie over willen of zich aanmelden? Neemt u dan gerust contact met ons op.


PRAKTISCHE INFORMATIE

De opleiding kan enkel in zijn geheel gevolgd worden. De kosten voor de opleiding bedragen €2.500,-. De opleiding Besturen van Filantropische Fondsen is een initiatief van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk (KSBW). De bijeenkomsten worden verzorgd door de Werkgroep Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Voor alle praktische informatie, zoals kortingsmogelijkheden, studiebelasting en vragen kunt u terecht bij ‘Contact en algemene informatie‘.

Bekijk het volledige cursusoverzicht van VASS

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons