Van wie is de wijk?

Je bent geboren en getogen in Amsterdam-West, kent al je buren en zij jou. Jij wil de wijk precies zo houden als ‘ie is.
Je bent met je jonge gezin verhuisd uit Bussum en voelt je helemaal thuis in West. Je koopt bij de conceptstore en probeert iedere nieuwe koffiebar die opent.
Je woont langer thuis dan verwacht, want je blijft liever bij je ouders bij het Westerpark dan op een studentenkamer buiten de ring.

Eén van de mensenrechten is het recht op een fijne leefomgeving. Maar waar stoppen jouw rechten op en beginnen die anderen? Hoeveel moet je van elkaar verdragen? Van wie is de wijk?

Met pitches van nieuwe buurtinitiatieven, interviews met bewoners en kenners, muziek en goed gesprek besteedt de eerste Who’s Right Night in Amsterdam aandacht aan deze vraag. Het studentenpanel van ROC-West reageert vanuit hun perspectief op de plannen van de sprekers, onder leiding van docent burgerschap Laura Polder. Ook het publiek kan niet stil zitten: zij wordt uitgedaagd actief mee te denken en live te stemmen.

Alvast in de stemming komen? Doe de mensenrechtentestwest!

Deze avond is een samenwerking tussen De Nieuwe Liefde en Who’s Right, een initiatief van de gemeente Amsterdam om mensenrechten in het dagelijks leven onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Meer info op whosright.nl.

Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

Programmabeeld: flickr.com/photos/screenpunk