Tijdens deze dag wordt dieper ingegaan op o.a. het werk en de principes van PBI, de geschiedenis, ongewapende beschermende begeleiding, het wonen en werken in een team, veiligheid, de verschillende projecten en het belang van het werk van landengroepen zoals Nederland. De trainers zijn allemaal ervaringsdeskundigen die zelf voor PBI in het buitenland hebben gewerkt.

We leggen ook alles uit over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en specifiek over doel 16. En hoe jij je daar zelf voor in kan zetten, vanuit Nederland of elders in de wereld.

En we vertellen over het selectieproces om (als vrijwilliger) aangenomen te worden voor een project van PBI. Daarnaast is het heel leerzaam en waardevol voor je persoonlijke ontwikkeling en kennis over mensenrechten in het algemeen.

DatumZaterdag 30 november 2019
Tijd10:00-18:00 (inloop vanaf 9:30)
LocatieCasco, Lange Nieuwstraat 7, Utrecht (→ GoogleMaps)
Toeganggratis, inclusief lunch
 

Peace Brigades International (PBI) werkt aan een wereld waarin mensen met elkaar conflicten op een geweldloze manier oplossen, vanuit respect voor mensenrechten en voor diversiteit. Zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is ontwikkeling onmogelijk. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom. Ze versterken elkaar.

PBI ondersteunt het werk van mensenrechtenverdedigers in een aantal specifieke landen: Colombia, Mexico, Guatemala, Honduras, Kenia, Indonesië en Nepal. De steun die wij bieden is veiligheid zodat deze mensenrechtenverdedigers hun werk kunnen blijven uitvoeren ondanks bedreigingen en tegenwerking. Zo hebben ze de kans om hun doel te bereiken: minder geweld, minder mensenrechtenschendingen, minder corruptie en sterke, betrouwbare rechtssystemen.

Zo werken we samen aan het Duurzame Ontwikkelingsdoel nr 16: vrede, justitie en sterke publieke diensten.

Doe je mee?