Meer informatie

Deelname aan het symposium is gratis, lees er meer over op onze website

De voertaal van het programma is Engels