In maart 2018 werd het Wit aan Zet-manifest ‘Kansengelijkheid in het Onderwijs’ voor onderwijs ondertekend door verschillende politieke partijen. Dit heeft weerklank in het huidige coalitieakkoord, waarbij de gemeente aangeeft te willen werken aan onder anderen het tegengaan van segregatie, het voorkomen van onderadvisering en het toelatingsbeleid in samenspraak met scholen. De ambities vanuit de gemeente zijn er, maar hoe kunnen schoolbesturen, directies en leraren dit in praktijk brengen?

Programma:

Deel 1: 20:00-21:00 panels, presentaties & verhalen
In het eerste deel gaan verschillende schooldirecties, leraren, initiatieven, schoolbesturen en de gemeente met elkaar in gesprek. Tijdens dit gedeelte zal er een panel zijn met schoolbesturen en directies, wetenschap, en gemeente. Verder zullen er korte presentaties en initiatieven voorbij komen die zullen spreken over problematiek en mogelijke oplossingen rondom voor kansenongelijkheid en inclusiviteit in het basis en voortgezet onderwijs.

Deel 2: 21:00-22:00 Interactieve deelsessies
In het tweede gedeelte gaan we in kleinere subgroepen uiteen om gezamenlijk na te denken over oplossingen en mogelijke acties om de onderwerpen onderadvisering, kansenongelijkheid, het curriculum, representatie in het onderwijs en segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Als er een nieuw manifest wordt opgesteld voor schoolbesturen, wat zou daar dan in moeten komen? We gaan gezamenlijk het gesprek aan met alle aanwezigen, experts en de praktijk om zo toe te werken naar verbetering.

 

Reserveer je plekje via:

https://dezwijger.nl/programma/schoolbesturen-aan-zet