Recente verkiezingen in Hongarije, Italië, Polen en Oostenrijk hebben overwegend regeringen voortgebracht die een duidelijk anti-migratiegeluid laten horen. Deze regeringen vertegenwoordigen de stem van hun kiezers en voeren de druk op Europa op.

Tijdens dit programma bespreken we de invloed van deze regeringen op het Europees migratiebeleid. We focussen ons daarbij op Hongarije, dat zichzelf ziet als de gangmaker van het anti-migratiefront in Europa. Kan de Europese Unie een balans vinden tussen de zorgen van Europese burgers over migratie enerzijds en haar verplichtingen ten aanzien van vluchtelingen onder het Handvest van de EU anderzijds? Is Europa in staat om hier als een unie uit te komen? En wat staat er op het spel als dit niet lukt?

We spreken vanavond met onder andere de Hongaar Péter Krekó (directeur van de Hongaarse denktank Political Capital en schrijver van het boek ‘The Hungarian Far-Right’), Paul Scheffer (publicist en hoogleraar Europese Studies) en de Nederlandse Europarlementariërs Kati Piri (PvdA) en Judith Sargentini (GroenLinks).

Over de sprekers

  • Péter Krekó is sociaal psycholoog en politicoloog. Hij is de uitvoerend directeur van Political Capital sinds 2011. Hij houdt zich bezig met het Russische ‘soft power’-beleid, politiek populisme en extremisme in Europa. Hij is lid van de presidentiële raad van de Hongaarse vereniging voor politieke wetenschappen. Hij was covoorzitter van de PREVENT-werkgroep van het EU Radicalisation Awareness Network (RAN) en is momenteel lid van het RAN Centre of Excellence. Hij is een veelgevraagd commentator in internationale media.
  • Paul Scheffer is publicist en hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Amsterdam. Eerder was hij onder meer correspondent in Parijs en Warschau. In juni kwam zijn essay uit genaamd Immigratie in een open samenleving (opent in pdf), dat hij op verzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid schreef.
  • Kati Piri is Europarlementariër voor de PvdA. Ze is lid van de buitenlandcommissie, de subcommissie mensenrechten en de commissie burgerlijke vrijheden, justitie & binnenlandse zaken.
  • Judith Sargentini is Europarlementariër voor GroenLinks. Zij houdt zich onder andere bezig met de thema’s vluchtelingen, strijd tegen witwassen en grensoverschrijdende criminaliteit en privacy.
  • Overige sprekers worden later bekendgemaakt.