Migranten trekken heden ten dage om uiteenlopende redenen over land en zee op zoek naar een betere toekomst in ‘het beloofde land’ Europa. Dat leidt tot hoofdbrekens in de Westerse wereld. Het is goed te bedenken dat wij Nederlanders ooit zelf in grote getale de wereld rondreisden. Deze avond focust op de geschiedenis van de Nederlandse gelukszoekers door de eeuwen heen.

Drie casestudies en de ondersteunende columns zetten aan tot nadenken over wat de term ‘gelukszoeker’ betekent in historisch perspectief, maar laten ook zien dat de term geen houdbaarheidsdatum heeft. Juist in een tijd waar gelukszoekers op weinig sympathie kunnen rekenen is het prikkelend en verhelderend om aan de hand van het verleden een spiegel voor te houden. Zijn we niet allemaal ‘gelukzoekers’? En zijn we dat niet altijd al geweest?

Er is ook aandacht voor het fenomeen ‘dienstnemen in vreemde krijgsdienst’. Nu speelt dat bij islamitische Nederlanders die vechten in het IS-kalifaat, vroeger namen Nederlanders dienst in het leger van de paus en in de troepen van de Spaanse republikeinen ten tijde van de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939).

Dit programma is een samenwerking met van Gisteren.nu

Advertentie

230308_MtMf23_OnlineBanners_5_600x500