Een van de meest ingewikkelde taken van de Veiligheidsraad is het nemen van beslissingen over humanitaire interventies. Ofwel, militair ingrijpen. Afgesproken is dat de Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid heeft een bevolking te beschermen tegen genocide, oorlogsmisdaden en etnische zuiveringen wanneer de staat dat zelf niet doet. Als vreedzame middelen niet werken, kan er gekozen worden voor een humanitaire interventie. Toch kiest de Veiligheidsraad bijna nooit voor militair ingrijpen.

Nu Nederland een jaar in de Veiligheidsraad zit, buigen vijf sprekers uit de kunst, wetenschap en politiek zich over de morele, juridische en geopolitieke vragen die opkomen bij humanitaire interventies. Welke geopolitieke belangen spelen er mee? Wat zijn de gevolgen van humanitaire ingrijpen op de lange termijn? Zij vormen samen met het publiek de Alternatieve Veiligheidsraad.

Over de sprekers

Sprekers worden nog bekendgemaakt.