Volgens John Dalhuisen, oud-directeur Europa bij Amnesty International, moeten humanitaire organisaties hun moreel loslaten als het gaat om migratie. Kom met een migratiepolitiek dat werkbaar, legaal én verkoopbaar is en wees bereid tot compromis. We praten hierover met Dalhuisen en sprekers uit de humanitaire sector tijdens de eerste editie van de nieuwe serie ‘humanitaire hangijzers’. 

Migratie is één van de grootste humanitaire hangijzers van onze tijd. Mensen ontvluchten armoede en zoeken veiligheid in Europa. Maar veel Europese inwoners vrezen voor het behoud van hun eigen cultuur, veiligheid en welvaart. Hoe moeten humanitaire organisaties zich opstellen, nu de roep voor een Fort Europa steeds sterker wordt? Moeten ze blijven hameren op morele waarden, of meer buigen naar de publieke opinie?

John Dalhuisen heeft zelf jaren voor Amnesty International gewerkt. In mei 2018 nam hij ontslag, uit onvrede over hoe de organisatie omging met het migratievraagstuk. Nu werkt hij voor European Stability Initiative, de denktank van de bedenker van de Turkije Deal, Gerald Knaus. Volgens Dalhuisen houden humanitaire organisaties zichzelf gevangen in onhoudbare idealen. Rechtspopulisten en extreem rechts kunnen daardoor in toenemende mate de discussie over migratie en mensenrechten overheersen.  Dalhuisen roept humanitaire organisaties op om niet voor hun morele gelijk te gaan, maar compromissen te durven sluiten met politici als Merkel en Macron over grensbewaking.

Tijdens de eerste editie van ‘humanitaire hangijzers’ licht Dalhuisen zijn oproep tot compromis toe. Sprekers uit de humanitaire sector en publiek reageren én gaan met hem in gesprek. Is het de taak van humanitaire organisaties om met haalbare oplossingen te komen? Hoe moeten zij zich verhouden tot de publieke opinie? En hoe kunnen zij hun idealen waarmaken in het huidige politieke en sociale klimaat?

Over John Dalhuisen

John Dalhuisen (UK) is Senior Fellow bij European Stability Initiative(ESI), een Europese denktank voor Zuidoost-Europa en de uitbreiding van de Europese Unie. Daarvoor was Dalhuisen directeur van het Europa- en Centraal-Azië Programma en Regionaal Bureau van Amnesty International van 2012 tot 2017. Hij startte in 2007 bij Amnesty International als onderzoeker naar discriminatie in Europa en werd in 2010 adjunct-directeur voor de voormalige Sovjet-Unie. Tussen 2001 en 2006 was hij bijzonder adviseur van de eerste commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa.

Over de overige sprekers

De sprekers worden hier binnenkort bekend gemaakt.

Over de serie ‘humanitaire hangijzers’

KUNO & Humanity House organiseren de serie ‘humanitaire hangijzers’. Voor elke editie wordt een spreker uitgenodigd die een uitgesproken visie heeft op de hete hangijzers in de humantaire sector, zoals migratie, #metoo en localization. Na een kort betoog gaan zij hierover in gesprek met de humanitaire sector zelf en het publiek. Deze serie is mogelijk gemaakt door financiële steun van tien humanitaire noodhulporganisaties.

Van 23 oktober om 20:00 t/m