Karen Armstrong: is religion really violent?

- De Nieuwe Liefde

Let op: de voertaal van dit programma is Engels.
This program will be held in English, scroll down for English.

Toen Karen Armstrong na zeven jaar uittrad uit het klooster, was ze er van overtuigd dat ze zich nooit meer met religie zou bezighouden. Maar het liep anders. Armstrong werd een gevierde religiewetenschapper en schreef meer dan 21 boeken over religie. Hoe dat kwam? De Britse televisie stuurde Armstrong naar Jeruzalem en daar merkte dat ze niets wist over Jodendom en Islam. Ze ging op onderzoek uit en kreeg een heel ander perspectief op geloof en religie. Armstrong werd steeds kritischer: ze stelt dat gelovigen teveel belang zijn gaan hechten aan de juiste leer en dat seculieren op hun beurt geweld afschuiven op religie.

In het Westen zijn we ervan overtuigd geraakt dat het mis gaat zodra religie en politiek vermengd raken, schrijft Armstrong in haar boek ‘Fields of Blood’. Daar komt ellende en geweld van. Staat en religie moeten dus gescheiden zijn. De staat is de garant voor rust en vrede. Karen Armstrong stelt vragen bij de koppeling tussen religie en geweld. Ze vraagt zich af hoe het komt dat we geloof zijn gaan bekijken als een privezaak. Ze is kritisch op de Westerse voorkeur voor seculariteit. Volgens Armstrong maakt het ons blind voor staatsgeweld en voor de verbindende krachten van religie.

Armstrong zegt dat geloof niet gaat over waarheden, maar over betrokken handelen. Ze benadrukt compassie als gemeenschappelijke kern in religieuze tradities. Samen met leiders en grote denkers uit alle wereldreligies schreef ze het Charter for Compassion. Met dit handvest wil ze de verbinding bevorderen tussen religies, zingeving en maatschappelijk engagement.

Is het echt zo dat religie de oorzaak is van veel geweld in de wereld? En hoe verhouden zich religieus geweld en compassie? Op deze vragen gaat Armstrong in haar lezing met de titel “Is religion really violent” in. Daarnaast vertellen change agent Salmaan Sana, dominee Ad Alblas en Monica Neomagus van Stichting Handvest voor Compassie NL hoe het Handvest voor Compassie hen inspireerde.

Armstrong komt naar Nederland vanwege een eredoctoraat dat ze ontvangt van de theologische faculteit van de Vrije Universiteit. Erepromotor is Manuela Kalsky. Kalsky is houder van de Edward Schillebeeckxleerstoel waarin De Nieuwe Liefde participeert.

Klik hier voor meer informatie over het programma

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons