Locatie: Humanity House

In toenemende mate wordt klimaatverandering als een wereldwijd veiligheidsprobleem gezien. Het zou leiden tot conflicten over territoria, water en grondstoffen én tot grootschalige migratie. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dan ook dat klimaat thuishoort op de agenda van de Veiligheidsraad en wil daarvoor pleiten wanneer het in 2018 een tijdelijke zetel in de veiligheidsraad heeft.

Tijdens deze HagueTalks vertellen twee internationale klimaat-en-veiligheidsexperts uit Darfur en Bangladesh over de invloed van klimaat op de stabiliteit in hun thuisland en wat ze doen om de veiligheidsrisico’s te verminderen. Daarna bespreken we met hen en het publiek het belang om klimaatverandering als veiligheidsprobleem te zien. Welke gevolgen heeft deze framing op de internationale aanpak van klimaatverandering? Moet klimaat inderdaad op de agenda van de veiligheidsraad komen? En wat is er verder nodig om de veiligheidsrisico’s van klimaatverandering te verminderen?

Over de sprekers

  • Generaal-majoor Anm Muniruzzaman (Bangladesh). President van het Bangladesh Institute of Peace and Security Studies. Voorzitter van de Global Military Advisory Council on Climate Change. In deze hoedanigheid heeft hij uitvoerig gewerkt op het gebied van veiligheidsimplicaties van klimaatverandering. Zijn stukken over klimaatveiligheid zijn op grote schaal gepubliceerd. Eerder dit jaar heeft hij de VN-Veiligheidsraad toegesproken over de veiligheidsimplicaties van de zeespiegelstijging en heeft hij ook gesproken tijdens de VS Senaatsbriefing over klimaatveiligheid. Hij wordt ook genoemd in Climate 25, een wereldwijde lijst met strategische stemmen over klimaatverandering.
  • Awadalla Hamid Mohamed (Darfur). Milieubeheer manager. Awadalla Hamid werkt voor de INGO Practical Action als milieubeheer manager. Hij heeft 13 jaar ervaring op het gebied van gemeenschapsmobilisatie voor plattelandsontwikkeling en milieubehoud, evenals in capaciteitsopbouw van lokale gemeenschappen om zich weerbaarder te maken tegen klimaatverandering.