Tijdens de HILAC lezing geeft een internationaal rechtsexpert meer inzicht in een juridisch vraagstuk dat speelt binnen gewapend conflict. Deze keer komen professor Dapo Akande (Universiteit Oxford) en senior onderzoeker Emanuela Chiara Gillard (EUI) spreken. Zij zijn de opstellers van het Oxford Guidance on the Law Relating to Humanitarian Relief Operations in Situation of Armed Conflict.

In de lezing gaan Akande en Gillard in op actuele, juridische kwesties die spelen bij noodhulp operaties, zoals bij specifieke oorlogsvoeringmethodes zoals belegeringen en blokkades. Ook gaan zij in op het Zwitserse initiatief om uithongering van de burgerbevolking op te nemen in het ICC statuut voor situaties van niet-internationale gewapende conflicten.

Over de sprekers

  • Professor Dapo Akande is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Oxford. Akande is een veel gevraagd adviseur op het gebied van internationaal recht. Zo heeft hij de Verenigde Naties geadviseerd over internationaal humanitair oorlogsrecht en mensenrechtenwetgeving, de Afrikaanse Unie over het Internationaal Strafhof en terrorismewetgeving en internationale organisaties en NGO’s over verschillende aspecten van het internationaal recht. Akande is co-directeur van het Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict (ELAC) & het Oxford Martin-programma over mensenrechten voor toekomstige generaties.
  • Emanuela-Chiara Gillard is Senior Research Fellow aan het Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict. Hiervoor werkte zij voor OCHA als hoofd van de afdeling Bescherming van Burgers. Ook werkte zij als juridisch adviseur voor het ICRC en voor de Compensatiecommissie van de Verenigde Naties.