HET GROTE MIGRATIE- EN VLUCHTELINGENDEBAT

-

Op woensdag 18 april vindt het Grote Migratie- en Vluchtelingendebat plaats in Pakhuis de Zwijger.

Niet eerder waren er zoveel mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging als nu; en ook het aantal migranten wereldwijd stijgt gestaag. Klimaatverandering en toenemende ongelijkheid in de wereld zal eerder zorgen voor een toename dan een afname van het aantal mensen dat moet vluchten of wil migreren.

De ‘vluchtelingen- en migratiecrisis’ domineerde het nieuws en het publieke debat de afgelopen jaren. Verwoestende beelden van kinderen die verdrinken, voertuigen vol met mensen gepakt als vracht, wanhopige gezichten achter grenshekken en modderige overvolle kampen hebben onze schermen en gedachten gevuld. Tegelijkertijd kwamen er in Nederland en vele andere landen mensen in opstand tegen de instroom van vluchtelingen en migranten; terwijl aan de andere kant de lokale bevolking en vele vrijwilligers zich juist inzetten voor een warm welkom.

Ook in 2018 staan de onderwerpen migratiebeleid en vluchtelingenopvang hoog op de politieke agenda. Het regeerakkoord van Rutte III zet in op ‘migratiemanagement’ en ‘opvang in de regio’. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) adviseerde de regering onlangs om meer reguliere migratie mogelijk te maken uit ‘veilige’ landen die meewerken aan terugkeer van hun burgers. Europa onderzoekt de mogelijkheid om meer ‘migratie-deals’ te sluiten, met name met landen in Afrika. En, binnen de Verenigde Naties, onderhandelen landen dit jaar over twee nieuwe plannen van aanpak: de ene voor een eerlijker internationale samenwerking voor de opvang en veilige routes voor vluchtelingen (“the Global Compact on Refugees”); en de andere voor betere samenwerking op internationale migratie in al zijn dimensies (“the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”).

Hoe ziet de rol van Nederland eruit in deze internationale context? Hoe vergaat het vluchtelingen die worden opgevangen ‘in de regio’ eigenlijk en wat is hun toekomstperspectief en dat van hun kinderen bij aanhoudend conflict in het land van herkomst? Zijn er alternatieve veilige routes denkbaar naar Nederland en andere landen in de wereld? Wat voor mogelijkheden bestaan er en zijn er denkbaar voor arbeidsmigratie uit west Afrika?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het Grote Migratie- en Vluchtelingendebat dat op 18 april georganiseerd wordt door Vice Versa en Oxfam Novib. Tijdens een avondvullend programma gaan we in gesprek met denkers en doeners uit de politiek en beleidswereld, de academische arena en het maatschappelijk middenveld over een bestendige toekomstvisie voor de rol van Nederland in de wereld in het ontvangen en beschermen van vluchtelingen en migranten.

Sprekers zijn o.a:

 • – Leo Lucassen, Professor of Global Labour and Migration History and director of the International Institute of Social History (IISH).
 • – Jelte van Wieren, directeur Stabiliteit en Humanitaire Hulp op het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • – Farah Karimi, directeur OxfamNovib
 • – Josh Maiyo, universitair docent aan de UVA en expert op het gebied van Migratie en Ontwikkeling
 • – Darawasha Adham, arts en voormalig voorzitter van Raad van Cultuur in Palermo
 • – Joel Voordewind , Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie,
 • – Saskia Baas, werkzaam in Amman bij de Danish Refugee Council  als Durable Solutions specialist.
 • – Evan Easton-Calabria, Onderzoeker, Refugee Studies Centre
 • Mohammed Kanfash, Senior Protetion Assistent UNHCR
 • – Muziek bij: Modar Salama (drummer en percussionist) en Nizar Rohana (oed-speler)

Wanneer: woensdag 18 april
Inloop 19.00
Aanvang 19.30

Aanmeldingen via deze LINK

 

Naar een toekomstvisie voor een duurzaam en rechtvaardig migratie- en vluchtelingenbeleid in Nederland en de wereld

Op woensdag 18 april vindt het Grote Migratie- en Vluchtelingendebat plaats in Pakhuis de Zwijger.

Niet eerder waren er zoveel mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging als nu; en ook het aantal migranten wereldwijd stijgt gestaag. Klimaatverandering en toenemende ongelijkheid in de wereld zal eerder zorgen voor een toename dan een afname van het aantal mensen dat moet vluchten of wil migreren.

De ‘vluchtelingen- en migratiecrisis’ domineerde het nieuws en het publieke debat de afgelopen jaren. Verwoestende beelden van kinderen die verdrinken, voertuigen vol met mensen gepakt als vracht, wanhopige gezichten achter grenshekken en modderige overvolle kampen hebben onze schermen en gedachten gevuld. Tegelijkertijd kwamen er in Nederland en vele andere landen mensen in opstand tegen de instroom van vluchtelingen en migranten; terwijl aan de andere kant de lokale bevolking en vele vrijwilligers zich juist inzetten voor een warm welkom.

Ook in 2018 staan de onderwerpen migratiebeleid en vluchtelingenopvang hoog op de politieke agenda. Het regeerakkoord van Rutte III zet in op ‘migratiemanagement’ en ‘opvang in de regio’. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) adviseerde de regering onlangs om meer reguliere migratie mogelijk te maken uit ‘veilige’ landen die meewerken aan terugkeer van hun burgers. Europa onderzoekt de mogelijkheid om meer ‘migratie-deals’ te sluiten, met name met landen in Afrika. En, binnen de Verenigde Naties, onderhandelen landen dit jaar over twee nieuwe plannen van aanpak: de ene voor een eerlijker internationale samenwerking voor de opvang en veilige routes voor vluchtelingen (“the Global Compact on Refugees”); en de andere voor betere samenwerking op internationale migratie in al zijn dimensies (“the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”).

Hoe ziet de rol van Nederland eruit in deze internationale context? Hoe vergaat het vluchtelingen die worden opgevangen ‘in de regio’ eigenlijk en wat is hun toekomstperspectief en dat van hun kinderen bij aanhoudend conflict in het land van herkomst? Zijn er alternatieve veilige routes denkbaar naar Nederland en andere landen in de wereld? Wat voor mogelijkheden bestaan er en zijn er denkbaar voor arbeidsmigratie uit west Afrika?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het Grote Migratie- en Vluchtelingendebat dat op 18 april georganiseerd wordt door Vice Versa en Oxfam Novib. Tijdens een avondvullend programma gaan we in gesprek met denkers en doeners uit de politiek en beleidswereld, de academische arena en het maatschappelijk middenveld over een bestendige toekomstvisie voor de rol van Nederland in de wereld in het ontvangen en beschermen van vluchtelingen en migranten.

Sprekers zijn o.a:

 • – Leo Lucassen, Professor of Global Labour and Migration History and director of the International Institute of Social History (IISH).
 • – Jelte van Wieren, directeur Stabiliteit en Humanitaire Hulp op het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • – Farah Karimi, directeur OxfamNovib
 • – Josh Maiyo, universitair docent aan de UVA en expert op het gebied van Migratie en Ontwikkeling
 • – Darawasha Adham, arts en voormalig voorzitter van Raad van Cultuur in Palermo
 • – Joel Voordewind , Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie,
 • – Saskia Baas, werkzaam in Amman bij de Danish Refugee Council  als Durable Solutions specialist.
 • – Evan Easton-Calabria, Onderzoeker, Refugee Studies Centre
 • Mohammed Kanfash, Senior Protetion Assistent UNHCR
 • – Muziek bij: Modar Salama (drummer en percussionist) en Nizar Rohana (oed-speler)

Wanneer: woensdag 18 april
Inloop 19.00
Aanvang 19.30

Aanmeldingen via deze LINK

 

Van 18 april om 19:00 t/m

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons