In het Filosofisch Lab doe je zelfonderzoek. We werken in een kleine groep en elke deelnemer onderzoekt zijn of haar eigen vraag aan de hand van een beproefde filosofische verhelderingsmethode. Je doorbreekt je eigen denkpatronen en je kijkt op een andere manier naar grote en kleine kwesties in je eigen leven.

Alle vragen waar je graag een antwoord op wilt, lenen zich voor het Filosofisch Lab. Om een paar voorbeelden te noemen: Wil ik een groentetuin of een bloementuin? Is er nog leven na m’n pensioen? Moet ik altijd klaarstaan voor mijn vrienden? Wil ik wel of geen kinderen? Pieker ik teveel?

Wat is het Filosofisch Lab?

Het Filosofisch Lab heeft in zijn zevenjarig bestaan al voor veel deelnemers een doorbraak opgeleverd. De denkoefeningen en schrijfopdrachten helpen je afstand te nemen van je vraagstuk en brengen je bij de kern van je dilemma. Door de vraag te verhelderen, kom je tot een antwoord. Iedereen brengt een eigen kwestie in en gaat volgens de beproefde methode aan de slag onder leiding van twee ervaren filosofen.