In de jaren 60, 70 en 80 kwamen er grote groepen gastarbeiders naar Nederland vanuit verschillende landen vanwege de aantrekkende economie. Wat voor soort werk kregen zij toebedeeld, wat waren de arbeidsomstandigheden, hoe organiseerden zij zich en wat was hun bredere positie in de samenleving? Wat waren vervolgens de reacties vanuit de samenleving op de nieuwkomers toen ze zich permanent in Nederland vestigden? En op welke manier zien we de sporen van deze discussies terug vandaag de dag? We gaan het gesprek aan over de geschiedenis van Turkse en Marokkaanse gastarbeidersbewegingen en vestigingsvraagstukken met onderzoekers, organisaties en een oudere generatie activisten en emancipatiebewegingen.

Gratis reserveren kan via de website van Pakhuis de Zwijger: https://dezwijger.nl/programma/migranten-arbeidersbewegingen

Sprekers

Özden Yalim – Bestuurslid Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie en zat bij Diaspora forum for Development

Leo Lucassen – Professor of Global Labour and and Migration History and director of the International Institute of Social History (IISH)

Abdou Menebhi – Voorzitter Comité 21 Maart

Helga de Valk – Professor at RUG on international migration, demographic characteristics and behaviour of migrant populations, family formation, intergenerational relationships

Cemil Yilmaz – sociaal & cross-cultureel psycholoog en partner bij IZI Solutions

Yasmina Haifi – Cultureel antropologe met jarenlange werkervaring als adviserende en leidinggevende bij ambtelijke organisaties, politiek, een grote bank en de non-profitsector

Ewout Butter – Zelfstandig onderzoeker, adviseur, schrijver e oprichter Republiek Allochtonië

Emancipating History: onbekende emancipatie- en protestbewegingen van toen 
De jaren 60, 70 en het begin van de jaren 80 stonden in het teken van activisme, emancipatiebewegingen en protest. Men is vaak bekend met de vrouwenbeweging, de kraakbeweging en de antikernenergiebeweging. Tegelijkertijd stonden die jaren ook in het teken van minder gehoorde vormen van activisme, zoals de zwarte krakersbeweging in Amsterdam Zuidoost, de hongerstaking van Marokkaanse arbeiders en de Zwarte Migranten- en Vluchtelingen- Vrouwenbeweging. Momenteel zien we weer een herleving van activisme, emancipatie- en protestbewegingen. De nieuwe programmareeks Emancipating History van Pakhuis de Zwijger onderzoekt wat we in deze tijd kunnen leren van de voorgaande generaties activisten en emancipatiebewegingen.