Er is een humanitaire catastrofe gaande in Jemen. Volgens de VN de grootste hongersnood in 100 jaar en de grootste humanitaire ramp op dit moment. Die bovendien door mensen is veroorzaakt en wordt gehandhaafd. Op deze avond vragen we ons af hoe het komt dat we nu pas over Jemen spreken. In hoeverre laten we ons beïnvloeden door ons eigen sektarisch denken in het wegcijferen of juist uitvergroten van menselijk leed? Welke rol speelt geopolitiek in het laten ontstaan van zo’n situatie en hoe reflecteert dat op ons denken en handelen?

Invalshoeken
Welke positie zou Nederland in moeten nemen in dit geheel? En hoe dragen de (Nederlandse) media bij aan de beeldvorming in de publieke opinie? Verwacht een combinatie van korte academisch onderbouwde analytische reflecties en vooral activistisch maatschappelijke inzichten die ons laten reflecteren op de situatie waarbij er ruimte is voor gesprek. We zullen hiernaast kijken wat we kunnen doen met betrekking tot de huidige situatie.

Meld je aan via:

https://dezwijger.nl/programma/yemen-breaking-the-silence